Na sociální ochranu dáváme výrazně méně než Francie nebo skandinávské země

Co se týče podílu výdajů na sociální ochranu, jako jsou důchody, nemocenská, rodinné dávky nebo bydlení, dává Česká republika významně méně než země původní evropské patnáctky, tedy země vyspělejší západní a severní Evropy. Zatímco EU vydává na sociální ochranu téměř třetinu svých výdajů (29 % v roce 2015), v České republice je to jen pětina (viz tabulka níže). Tyto rozdíly odrážejí nejen rozdíly v životní úrovni, ale ukazují na rozdíly v systémech sociální ochrany a demografických, hospodářských, sociálních a institucionálních podmínkách v jednotlivých zemích EU. Mezi lety 2010 až 2015 se podíl výdajů na sociální ochranu na HDP v Česku snížil z 20 na 19 procent. 

Nejvíce na sociální ochranu vydávají Francie (34 % HDP), Dánsko a Finsko (oba 32 % HDP), naopak nejméně Rumunsko a Lotyšsko (oba 15 % HDP). 

Sociální výdaje v EU byly v roce 2015 financovány ze sociální pojištění, které tvořilo více než polovinu (54 %) celkových výdajů a z daní (43 %). 

Ve většině zemí největší část peněz směřuje na starobní a pozůstalostní důchody – od necelých dvou třetin v Řecku (65 %) až po méně než třetinu v Irsku a na Islandu (32 a 28 % HDP). V České republice je to 47 %, což je o něco více než průměr pro země EU (46 %).  Větší podíl výdajů než na starobní a pozůstalostní důchody (dávky) v některých zemích připadá na oblast “nemoc, zdravotní péče a zdravotní postižení”. Jedná se například o Island, Norsko, Chorvatsko, Německo nebo Nizozemí. Rozdíly v těchto kategoriích reflektují rozdíly ve struktuře sociální ochrany a jejich financování v jednotlivých zemích.

 

Struktura sociálních výdajů v Česku a Německu  v roce 2015 (%)
Účel (oblast sociální ochrany) ČR Německo
Rodina / Děti 8,8 11,4
Nezaměstnanost 2,7 3,7
Nemoc a zdravotní péče a zdravotní postižení 38,3 42,9
Stáří a pozůstalí 47,3 39,1
Bydlení a sociální vyloučení 3,0 3,0

Zdroj: Eurostat

 

Podíl výdajů na sociální ochranu na HDP (%)

Země 2015
Francie 34
Dánsko 32
Finsko 32
Belgie 30
Nizozemí 30
Rakousko 30
Itálie 30
Švédsko 29
Německo 29
Spojené království 29
Norsko 28
Švýcarsko 28
Řecko 27
Portugalsko 26
Španělsko 25
Slovinsko 24
Island 23
Srbsko 22
Kypr 22
Lucembursko 22
Chorvatsko 21
Maďarsko 20
Česká republika 19
Slovensko 18
Bulharsko 18
Malta 18
Irsko 17
Estonsko 16
Litva 16
Lotyšsko 15
Rumunsko 15
Zdroj: Eurostat
Pozn.: Řazeno sestupně
 
 
Struktura výdajů na sociální ochranu v zemích EU v roce 2015 (%) 
Země Rodina / Děti Nezaměstnanost Nemoc a zdravotní péče a zdravotní postižení Stáří a pozůstalí Bydlení a sociální vyloučení
Island 11,1 2,4 52,2 28,7 5,6
Norsko 11,9 2,4 46,4 35,8 3,5
Chorvatsko 7,1 2,4 45,7 43,8 1,1
Německo 11,4 3,7 42,9 39,1 3,0
Nizozemí 3,9 5,2 42,5 42,4 6,0
Spojené království 9,6 1,4 40,8 41,2 7,0
Slovensko 9,1 2,9 40,1 45,9 2,0
Estonsko 12,8 2,7 39,9 43,9 0,7
Litva 7,5 3,4 39,5 47,3 2,3
Švýcarsko 6,1 3,7 38,9 48,0 3,4
Irsko 12,4 12,2 38,5 32,9 4,1
Česko 8,8 2,7 38,3 47,3 3,0
Slovinsko 7,6 2,7 38,1 48,3 3,3
Švédsko 10,5 3,7 37,9 43,1 4,9
Belgie 7,3 10,7 37,4 41,5 3,1
Malta 6,7 3,0 36,6 51,2 2,5
Lucembursko 15,5 6,6 35,7 38,5 3,7
Maďarsko 12,0 1,6 35,1 49,2 2,1
Francie 7,7 6,2 34,9 45,6 5,5
Španělsko 5,3 9,0 34,5 49,8 1,4
Bulharsko 11,0 2,9 34,4 50,2 1,6
Rumunsko 8,8 0,7 34,0 55,2 1,3
Lotyšsko 10,7 4,0 33,9 50,2 1,3
Finsko 10,3 8,5 33,7 42,5 5,1
Dánsko 11,2 4,9 33,2 43,8 7,0
Rakousko 9,6 5,6 32,1 50,3 2,3
Srbsko 6,3 3,0 31,8 55,9 3,0
Portugalsko 4,7 4,6 31,6 58,3 0,9
Itálie 6,0 5,9 28,9 58,3 0,9
Řecko 4,1 4,0 25,9 65,4 0,6
Kypr 6,2 5,7 25,5 54,9 7,7

 

Zdroj: Eurostat
 
 
 
Zdroj: Eurostat
 
(foto: pixabay.com)