Na částečný úvazek v ČR pracuje pětina žen, v EU téměř třetina

Prakticky ve všech zemích EU kromě  Rumunska častěji na částečný úvazek pracují ženy než muži. Podle Eurostatu na částečný úvazek v roce 2016 pracoval každý patnáctý muž (7 %) a téměř každá třetí žena (30 %) ve věku 25-49 let. V České republice to byla každá pátá žena s alespoň jedním dítětem mladším šesti let. Počet mužů se zkráceným úvazkem nedosahoval ani jedno procento. Rozdíl mezi ženami a muži v podílu pracujících na zkrácený úvazek je vyšší v zemích, kde je obecně podíl lidí pracujících na částečný úvazek vyšší (viz tabulka níže). Nejvíce lidí na zkrácený úvazek pracuje v Nizozemsku (17 % mužů a 72 % žen), kde rozdíl mezi muži a ženami činí 55 procentních bodů (p.b.), nejméně v postkomunistických zemích a některých jižních státech EU (Kypr, Portugalsko).

 

S počtem dětí roste podíl žen pracujících na zkrácený úvazek.

Podíl zkrácených úvazků se zvyšuje s počtem dětí. V případě žen však má počet dětí na podíl zkrácených úvazků výrazně vyšší vliv (viz graf níže). U mužů se podíl částečných úvazků s rostoucím počtem dětí zvyšuje minimálně. Na částečný úvazek v Evropské unii v roce 2016 pracovalo 8,3 % bezdětných mužů ve věku od 25 do 49 let oproti pětině žen (19,6%), tj. rozdíl 11,3 procentního bodu. V případě jednoho dítěte se tento rozdíl zvyšuje na 26 procentních bodů, u rodičů dvou dětí na 34 p.b. a na 38 p.b. u rodičů se třemi a více dětmi. V Česku nejčastěji pracují na částečný úvazek matky s jedním dítětem do šesti let věku (21,5 %). 

 

Kromě Nizozemska rozdíl mezi muži a ženami v podílu částečných úvazků dosahuje 30 a více procentních bodů ještě ve čtyřech dalších státech EU: Rakousku (40,0 p.b.), Německu (38,5 p.b.), Belgii (31,9 p.b.) a Velké Británii (31,7 p.b.). V zemích, kde ke podíl zkrácených úvazků nižší, jsou rozdíly mezi muži a ženami v jejich využití nižší, zejména v Bulharsku, Chorvatsku, Litvě, Maďarsku, Slovensku, Kypru, Lotyšsku a Portugalsku, kde tento rozdíl činil 5 a méně p.b. Pouze v jednom státě EU (Rumunsko) byl podíl lidí ve věku 25-49 let, kteří pracovali na částečný úvazek, vyšší u mužů (5,7%) než u žen (5,5%).

Podíl rodičů zaměstnaných na částečný úvazek podle pohlaví, počtu dětí s dítětem do 6 let

Počet dětí Celkem  Celkem  1 dítě 1 dítě 2 děti 2 děti 3 a více dětí 3 a více dětí
Země/Pohlaví Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
Nizozemí 14,5 83,3 13,9 77,2 14,2 84,8 16,1 91,3
Rakousko 8,3 71,2 8,8 59,5 7,5 80,3 9,3 77,3
Německo 6,1 65,5 5,9 56,5 5,4 72,2 8,6 78,1
Spojené království 6,8 56,0 4,5 47,2 5,3 60,4 13,7 65,5
Belgie 7,5 42,9 6,4 33,5 7,6 46,1 9,1 54,8
Itálie 6,2 39,1 6,1 35,9 6,2 42,1 7,0 42,7
EU (28 zemí) 5,5 39,1 4,9 33,0 4,9 41,9 8,1 48,4
Švédsko 9,8 37,9 9,0 30,1 11,1 38,9 8,0 48,8
Lucembursko 3,3 37,4 : 27,2 : 43,5 : 46,6
Malta : 36,5 : 36,3 : 36,6 : 36,8
Francie 4,9 35,6 5,2 25,4 4,5 39,3 5,0 48,6
Irsko 7,3 32,1 7,1 22,7 6,2 32,3 8,9 42,0
Dánsko 4,9 28,8 6,0 23,9 3,8 29,8 6,0 33,6
Španělsko 4,9 27,6 4,7 24,7 4,0 31,0 8,8 27,9
Finsko 3,9 21,3 5,5 19,2 3,4 21,1 : 24,2
Česko 0,4 20,4 : 21,5 : 19,4 : 21,0
Estonsko 3,6 17,2 : 19,6 : 15,3 : 17,5
Kypr 7,6 15,9 7,6 14,1 5,9 17,1 11,9 15,8
Slovinsko 3,3 13,8 2,9 11,0 3,2 15,3 4,6 15,6
Lotyšsko 3,5 12,4 : 12,7 : 10,9 : 15,5
Řecko 4,9 12,3 4,7 13,3 4,9 10,6 5,0 14,3
Slovensko 3,2 10,6 2,8 7,1 : 8,9 9,1 23,6
Maďarsko 1,5 10,2 : 7,3 : 10,2 3,7 16,9
Polsko 1,6 10,1 1,7 7,5 1,3 10,5 : 16,8
Portugalsko 2,8 8,1 2,7 7,1 : 8,6 : :
Chorvatsko 2,8 7,0 3,5 6,6 : 7,1 5,0 7,3
Rumunsko 5,5 5,8 3,9 : 5,1 4,8 10,3 16,9

Pozn.: Řazeno sestupně podle hodnot ve sloupci ženy celkem.

 

Zdroj: Eurostat  [lfst_hhptechi]

 

(foto: pixabay.com)