Metropole všech: Praha spustila nový portál pro cizince žijící v Praze

Praha představila nový portál Praha Metropole všech, který je určen především pro cizince žijící v Praze. Rozcestník nabídne v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině nejdůležitější informace a kontakty, které pomohou novým obyvatelům Prahy při řešení každodenních situací a v orientaci ve městě. Současně s webovými stránkami byla spuštěna i mobilní aplikace Praguer vytvořená organizací Integrační centrum Praha. Na vzniku portálu se podíleli odborníci z Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí, organizací pracujících v oblasti integrace a soužití i samotní cizinci.

Návštěvníci na webu naleznou přehledné informace z oblasti víz a pobytů, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví a zdravotního pojištění, bydlení, vzdělávání aj. Předané informace pomohou nejen podpořit integraci, ale také snížit administrativní zátěž úřadů vznikající z nesprávného porozumění někdy složitých administrativních procesů. Nový portál nabídne také informace o Praze, kultuře, památkách, trávení volného času pro dospělé i děti a informace o kurzech českého jazyka a potřebné kontakty na organizace poskytující poradenství cizincům.

„Vytvoření webové stránky vychází z dlouholetých zkušeností, že informace jsou klíčové pro podporu integrace, a tudíž i soužití všech obyvatel Prahy“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

 

Nová mobilní aplikace Praguer

Aplikace Prague (mobil)Současně s webovými stránkami byla spuštěna i mobilní aplikace Praguer vytvořená organizací Integrační centrum Praha, která má cizincům ze zemí mimo EU usnadnit přístup k důležitým informacím a kontaktům.

Aplikace, která je první svého druhu v České republice, je k dispozici na webové stránce Praha – Metropole všech, lze ji rovněž stáhnout z „obchodu“ v mobilním telefonu.

Aplikace je v souladu s koncepcí Smart Prague, která využívá moderní technologie ke zvýšení kvality života v Praze. Součástí aplikace je kromě dalších praktických informací také mapa relevantních institucí, díky které mohou uživatelé v reálném čase zjistit, jak se k hledanému cíli nejrychleji dostat. Aplikace je dostupná v české, anglické, vietnamské a ruské jazykové verzi.

„Vytvoření webové stránky vychází z dlouholetých zkušeností, že informace jsou klíčové pro podporu integrace, a tudíž i soužití všech obyvatel Prahy“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

„Praha byla vždy multikulturním městem, kam lidé odjakživa přijížděli nejen za její bohatou historií a kulturou. Dříve sem hojně mířili studenti z Evropy a dnes již z celého světa, čilý obchodní ruch Praze zajišťoval nejen důležitou směnu zboží, ale i kulturní obohacení. I v současnosti je Praha městem, jež si mnoho lidí ze zahraničí zvolí jako svůj nový domov a webové stránky Praha Metropole všech mají zásadně napomoci jejich efektivní integraci do společnosti. Náš primární cíl v oblasti integrace cizinců spočívá v tom, aby hlavní město Praha bylo příjemným místem k životu pro každého, ať už z řad většinové společnosti nebo z řad cizinců, přirozeně v souladu se zdejší kulturně-společenskou tradicí,“ dodal radní Wolf.

Vznik webové stránky je součástí ucelených opatření napomáhajících integraci a soužití v hlavním městě Praha a vychází z Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a na ni navazujících Akčních plánů.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy