V délce života zaostáváme za nejlepšími v Evropě o čtyři až pět let

Přes výrazné zlepšení úmrtnosti po roce 1990 Česká republika hodnotou střední délky života stále zaostává za průměrem Evropské unie zhruba o dva roky. Za nejlepšími státy EU je pozadu o čtyři až pět let. Pravděpodobná délka života při narození – věkový medián – byla podle údajů z roku 2016 u mužů 78,6 roku a u žen 84,7 roku. V obou případech tedy převyšovala naději dožití při narození. To znamená, že více než polovina mužů a žen se dožije věku vyššího než střední délka života při narození.

Úroveň úmrtnosti v České republice dlouhodobě klesá, což dokazuje téměř nepřetržitě rostoucí naděje dožití při narození i ve středním a vyšším věku. Za posledních dvacet let, mezi roky 1996 a 2016, vzrostla naděje dožití při narození u mužů o 5,8 roku a u žen o 4,8 roku. Výsledky úmrtnostních tabulek za poslední zpracovaný rok 2016 předpovídají, že se živě narozený chlapec v průměru dožije věku 76,2 roku a živě narozené děvče věku 82,1 roku.

Informace o vývoji dalších ukazatelů úmrtnosti v Česku si můžete přečíst v novém čísle časopisu Statistika a my.

 

Zdroj: Statistika a my (ČSÚ)