Žeňte se. Ženy prodlužují život mužům, naopak už to tolik neplatí

I tak by se dala okomentovat skutečnost, že ženatí muži mají o pětinu delší život než jejich svobodní vrstevníci a žijí v průměru téměř o 9 let déle. Ukazují to údaje zveřejněné v novém čísle časopisu Statistika a my, který vydává Český statistický úřad. Naděje dožití ženatých mužů ve věku 30 let totiž v období 2014 až 2016 byla podle statistiků u ženatých mužů necelých 50 let, zatímco u svobodných pouze necelých 41 let. Přesně třicetiletý ženatý muž tak měl před sebou v průměru 50 let, zatímco svobodný muž v témže věku přesně o 8,5 roku méně. Rozdíl v délce života mužů podle rodinného stavu podle statistiků v posledních desetiletích klesá. Před deseti či dvaceti lety byl rozdíl v naději dožití ženatých a svobodných mužů ve věku 30ti let více než čtvrtinový. V období let 1994 až 1996 ženatí muži žili o 9,4 roku roku déle než muži svobodní, v období 2004 až 2006 pak o 9,7 roku déle. Za posledních deset let se tak rozdíl v délce života těchto skupin mužů snížil o více než jeden rok. 

Velmi zajímavá zjištění poskytují i údaje členěné podle příčin smrti. Jak v případě mužů, tak i žen platí, že svobodní muži a svobodné ženy umírají častěji než ženatí a vdané na nejčastější příčiny smrti, mezi které patří nemoci oběhové soustavy, novotvary, nemoci dýchací soustavy, nemoci endokrinní soustavy, nemoci trávicí soustavy a vnější příčiny smrti.

Dalo by se říci, že svobodní muži více hazardují se svým zdravím nebo jsou přímo sebedestruktivní. Podle statistik totiž nejvýraznější rozdíly mezi svobodnými a ženatými muži existují u tak zvaných vnějších příčin smrti, mezi které patří sebevraždy, dopravní nehody, oběti trestných činů, utonutí a další.

Co je tedy důvodem vyšší úmrtnosti nesezdaných oproti sezdaným mužům i ženám? 

Jedna skupina teorií přikládá manželství ochrannou funkci (zodpovědnější přístup ke svému zdravotnímu stavu a jeho rizikům). Jiné teorie hovoří o selekci pro vstup do manželství, tj. že horší zdravotní stav osob vede k jejich nižší sňatečnosti.

 

Více o tomto tématu si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Statistika a my, který vydává Český statistický úřad.

 

Autorka: Terezie Štyglerová

(Pozn.: Redakčně upraveno)

Zdroj: Statistika a my (ČSÚ)