Praha je mezi třemi finalisty o nejlepší Evropský týden mobility 2017

Evropská komise oznámila finalisty soutěže Evropského týden mobility a  soutěže o cenu za plánování udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Planning – SUMP). Soutěž Evropského týdne mobility představuje místní úřady, které prokazují významné úsilí při podpoře udržitelné městské mobility, zatímco cena za plánování se uděluje za vynikající plánování udržitelné městské mobility. Udržitelná mobilita je ekologicky šetrná doprava, která současně neklade zbytečně nároky na financování. Mezi tyto druhy dopravy patří hromadná, pěší a cyklistická doprava. Udržitelné mobilita vede ke zlepšení kvality života v městském prostředí.

Finalisty soutěže Evropského týdne mobility za rok 2017 jsou:

 • Praha (Česká republika)
 • Vídeň (Rakousko)
 • Granada (Španělsko)

Praha během tohoto týdne excelovala v oblasti vytváření vzájemně prospěšných partnerství s nevládními organizacemi a místními podniky. Vídeň měla na programu různé činnosti, které úzce odrážely téma na rok 2017 – „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita“. Granada na porotce učinila dojem svými oslavami Dne bez aut spojenými s  rozsáhlou komunikační kampaní, která zahrnovala propagaci veřejné dopravy.

„Je to velké ocenění pro Prahu i pro všechny, kdo pracují na podpoře udržitelné mobility. V českém prostředí jde stále o nepříliš známý pojem. O to důležitější je znovu a znovu vysvětlovat veřejnosti, o co jde, a proč je to důležité. Jsem totiž přesvědčen, že správná cesta k udržitelné mobilitě nevede přes nařízení a zákazy, ale naopak přes pozitivní motivaci lidí, aby se k této snaze sami přidali v co největším počtu,” řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Do soutěže Evropského týdne mobility byla poprvé zahrnuta kategorie měst pod 50 000 obyvatel s cílem ocenit úspěchy malých měst v Evropě v oblasti udržitelné mobility. Finalisty soutěže Evropského týdne mobility 2017 v kategorii měst pod 50 000 obyvatel jsou:

 • Igoumenitsa (Řecko)
 • Lindau (Německo)
 • Tivat (Černá Hora)

Městečko Igoumenitsa získalo velký počet bodů díky svému intenzivnímu úsilí v oblasti komunikace s místními obyvateli a obyvateli okolních obcí o přínosech udržitelné mobility. Město Lindau provedlo působivá opatření, včetně změny účelu parkovacích míst, zatímco město Tivat porota chválila za aktivity zapojující občany.

Tento ročník soutěže o ceny SUMP se zaměřil na sdílenou mobilitu v procesu plánování.

Finalisty 6. ročníku soutěže o ceny SUMP jsou:

 • Velký Manchester (Spojené království)
 • Milán (Itálie)
 • Turda (Rumunsko)

Hrabství Velký Manchester bylo chváleno za progresivní vizi, vysoké ambice a  exemplární spolupráci se soukromým a neziskovým sektorem. V případě Milánu bylo oceňováno zapojení zúčastněných subjektů do tvorby SUMP a práce města v oblasti zavádění platformy Mobilita jako služba, která sdružuje aplikace zaměřené na různé dopravní prostředky k usnadnění sdílené mobility. Město Turda porota chválila za jasnou a inspirující vizi v oblasti plánování, včetně dobře strukturované strategie financování.

Všechna města, která se dostala do užšího výběru, byla vybrána nezávislou porotou složenou z odborníků v oblasti mobility a dopravy. Tři vítězové budou oznámeni na slavnostním vyhlášení vítězů v Bruselu dne 21. března 2018. Ceny vítězným městům předají komisařka pro dopravu Violeta Bulc a generální ředitel pro životní prostředí Daniel Calleja.

 

Poroty:

Členové poroty soutěže EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2017:

 • Cynthia Bonsignore, Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP)
 • Freya de Muynck, Traject Mobility Management
 • Niccolò Panozzo, Evropská federace cyklistů (ECF)
 • Robert Pressl, FGM-AMOR

Členové poroty 6. ročníku soutěže o ceny SUMP:

 • Mojca Balant, UIRS – Institut územního plánování Slovinské republiky
 • Angelo Meuleman, Taxistop
 • Jörg Beckmann, Mobility Academy

 

Základní informace:

Evropský týdne mobility je kampaň pořádaná každoročně ve dnech 16. –  22. září, která poskytuje městům možnost vyzkoušet si alternativy udržitelné dopravy. Budeme-li občany povzbuzovat k tomu, aby volili udržitelné způsoby dopravy, jako je chůze a jízda na kole, můžeme snížit emise oxidu uhličitého, zlepšit kvalitu ovzduší a zajistit, aby města byla příjemnějším místem pro život a práci.

Evropského týdne mobility 2017 se zúčastnilo přes 2 500 měst, a stal se tak dosud nejúspěšnějším ročníkem.

Více informací o kampani najdete na adrese www.mobilityweek.eu

 

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy