Přednáška: Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku (21. března 2018)

Na téma “Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku” promluví Ing. Petr Mazouch, Ph.D. z Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Přednáška se koná v rámci diskusního večera České demografické společnosti, z.s.  dne 21. března 2018 od 16:30 do 18:00 na PřF UK, Albertov 6, Praha 2 (učebna Z1).

Zvýšená úmrtnost mužů v mladém věku, na pomezí puberty a dospělosti, případně také někdy v literatuře označováno termínem “mladá dospělost”, je faktem známým. Je také známo, že tento úmrtnostní “skok” je doménou mužů a u žen pozorován není. Příspěvek se věnuje analýze tohoto jevu z nezvyklého pohledu generace a zejména vývoje mezi generacemi mužů v ČR.

V čase je zřetelně znát posun úrovně úmrtnosti do nižších úrovní, což má vliv také na tento úmrtnostní vrchol, který je pro mladší generace nižší než pro generace starší. Je tedy pravdou, že dnešní muži již nemají tak vysoké riziko úmrtnosti v mladém věku, jako měli jejich otcové nebo dědové?

 

Zdroj: Česká demografická společnost, z.s.