Světová zdravotnická organizace spustila databázi age-friendly iniciativ

Světová zdravotnická organizace spustila databázi age-friendly iniciativ. Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno spustila novou webovou platformu s názvem “Age-Friendly World: Adding life to years”, (Svět přátelský věku/seniorům: Přidat život létům), která zahrnuje databázi iniciativ věkově vstřícné praxe. Databáze dokumentů podle zemí a měst je dostupná na stránkách www.agefriendlyworld.org

Jedná se o globální platformu pro výměnu informací, vzájemné učení a komunikaci pro členy sítě měst přátelských seniorům – WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities (GNAFCC).

GNAFCC byla založena v roce 2010 s cílem propojit města, obce a organizace z celého světa, sdílející společnou vizi stát se lepším místem pro stárnutí a stáří. V současné době síť zahrnuje 210 měst a obcí z 26 zemí s 88 miliony obyvatel.

Databáze aplikuje model věku vstřícného města WHO. Za aktivního přispění všech členů se platforma má stát globálním úložištěm zdrojů, včetně návodů a hodnotících nástrojů věku přátelských měst, akčních plánů a příkladů seniorům vstřícné praxe. Příklady dobré praxe lze vyhledávat podle země a jazyka.

Jak se přihlásit do sítě měst přátelských seniorům

Žádosti jsou podávány čtvrtletně v měsících: únor, květen, srpen, listopad.

Připojit se k síti lze po vyplnění on-line formuláře žádosti. Je zapotřebí přiložit dopis starosty (primátora) a představitele úřadu se závazkem účasti na cyklu spolupráce a postupného zlepšování.

 

Postup přijetí do sítě měst přátelských seniorům má 4 fáze:

  1. Nastavení mechanismů, jak zapojit do projektu seniory a neziskové organizace
  2. Zhodnocení stávající „přátelskosti“ města či regionu
  3. Stanovení plánu, priorit ke zlepšení situace – musí potvrdit WHO
  4. Identifikace evaluačních indikátorů (jak hodnotit implementaci)

Více informací naleznete v informačním letáku WHO.

Formulář přihlášky a odpovědi na otázky naleznete na stránkách WHO.

Projekt Age-friendly Europe je projekt podpořený Evropskou komisí. Hlavním realizátorem je bruselská organizace Age platform. Cílem je přizpůsobení a uplatnění konceptu seniorům přátelských prostředí do Evropského kontextu. Více informaci o evropské iniciativě naleznete na stránkách http://afeinnovnet.eu/

 

Autor: Petr Wija