Česko pomáhá mladým lidem v Zambii začít podnikat

„O učňovských kurzech jsem se dozvěděla od kamarádky. Viděla jsem, jak se po jejich absolvování začalo jí i celé její rodině dařit lépe. Teď má vlastní obchod s oděvy,“ vysvětluje svoji motivaci přihlásit se do kurzů Mutete, jedna ze 103 studentek centra učňovského vzdělávání v zambijském okrese Mongu. Kurzy jsou bezplatně poskytovány mladým lidem ze znevýhodněného sociálního prostředí díky dotaci České rozvojové agentury a mají snížit hranici chudoby, pod níž v Západní provincii Zambie žije více než 80 % obyvatel.  

Kromě oboru krejčí, který studuje Mutete, se mohou mladí lidé v Mongu přihlásit také na kurzy kuchař a elektrikář. „Díky kvalitním pedagogům a propracovanému kurikulu složí učňovské zkoušky 97 až 100 % studentů, což danou vzdělávací instituci řadí k nejúspěšnějším v celé Zambii. Přijímáni jsou mladí lidé ve věku od 15 do 30 let, podmínkou je hlavně motivace a aktivní znalost angličtiny,“ říká Jan Blinka, který má v České rozvojové agentuře projekty v Zambii na starosti. Učni se věnují sedm měsíců odborné výuce, která začíná každoročně v květnu. V srpnu pak navštěvují intenzivní kurz podnikatelských dovedností, v němž se mimo jiné naučí, jak vést jednoduché účetnictví či jak si spočítat hodnotu vlastní práce. Kromě kvalifikace ve vybraném oboru tak získávají i praktické dovednosti, které mohou využít při vlastním podnikání.

„Učňovský i podnikatelský kurz musejí studenti ukončit zkouškou. Udělají si svůj podnikatelský plán a pak si plní dvouměsíční praxi. Mohou si vybrat, jestli chtějí pracovat pro podniky organizace Njovu, která je implementátorem projektu, nebo jít na praxi do některé z firem v okolí,“vysvětluje ředitelka organizace Njovu Vendula Tembo a dodává: „Po praxi pak mohou všichni využít podporu podnikatelského inkubátoru. Půl roku po zkouškách do něj mohou docházet a pracovat na svých prvních zakázkách. Učitelé jim navíc budou k dispozici a poradí například s tvorbou cen. Za půl roku si šikovní studenti mohou ušetřit na svůj první šicí stroj.“ To je skvělá zpráva hlavně pro Mutete, která v prosinci složila úspěšně zkoušku v oboru krejčí a v srpnu ji čeká intenzivní kurz podnikatelských dovedností. Až tento kurz dokončí, ráda by služby inkubátoru využívala, protože vlastní šicí stroj si zatím dovolit nemůže.

Obyvatelé Monga už za ta léta, kdy centrum poskytuje vzdělání místní mládeži, ví, že si od absolventů kurzu mohou objednávat kvalitní výrobky z pekárny, služby krejčovské dílny nebo si najmout spolehlivého elektrikáře. Všechno, co nabízí například pekaři, je vždy spolehlivě vyprodáno. Celou noc připravují chléb, dorty a zákusky, které se následující den prodávají na dvou místech ve městě. Od roku 2012, kdy organizace Njovu začala projekt implementovat, již učňovským vzděláváním prošlo 645 studentů.

Do kurzu teď dochází i Brian. „Umím péct i vařit a jde mi to. Vařím i doma, včera jsem připravil Beef Stroganoff. Po absolvování začnu nejprve pracovat v pekárně, kde si vydělám peníze, a pak bych chtěl začít se svým vlastním podnikáním. Naučil jsem se třeba to, jak vypočítat konečnou cenu produktu, včetně zahrnutí dopravy, svojí práce a zisku,“ říká Brian, který už také ví, jak pro svůj budoucí podnik vytvořit rozpočet.

Odborné vzdělání je v zemi, kde většina lidí nemá pro svou práci žádnou kvalifikaci, velkou výhodou. Po sedmi letech bezplatné povinné školní docházky je následné vzdělání v Zambii placené a to si většina rodičů nemůže dovolit. Dívky proto často zůstávají v domácnosti a chlapci pracují v zemědělství. Východiskem pro ně není ani migrace do větších měst, kde pro tak velké množství nekvalifikovaných uchazečů není dostatek pracovních příležitostí.

Projekt Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež Mongu podporuje Česká rozvojová agentura již od roku 2012. O učně z těchto kurzů je na pracovním trhu velký zájem. Více než 38 % z nich začalo samostatně podnikat a dalších 44 % si našlo zaměstnání.

Dalším krokem organizace Njovu je v letošním roce úspěšně předat výstupy projektu a vedení kurzů základní škole Katongo. Ministerstvo školství Zambie již slíbilo dodávat do školy od roku 2019 na každý z oborů dva učitele. Výuka bude cílená na žáky 8. a 9. tříd a zároveň budou pro velký zájem nadále probíhat i odpolední kurzy pro mládež. Prostory budou navíc v březnu 2018 rozšířeny o učebnu truhlářství a svářečství. Předáním centra pod základní školu Katongo se zajistí dlouhodobé poskytování učňovského vzdělávání i po ukončení projektu.

Další projekty ČRA realizované v Zambii najdete zde.

 

Zdroj: Česká rozvojová agentura