Díky cizincům dále rostl počet obyvatel. Počet seniorů přesáhl 2 miliony

V průběhu roku 2017 vzrostl počet obyvatel České republiky o 31,2 tisíce osob. Překonal tak hranici 10,6 milionu. Většinu z celkového přírůstku zajistila zahraniční migrace, jejíž saldo dosáhlo 28,3 tisíce osob. To je nejvíce od roku 2010. Nejvíce lidí přišlo z Ukrajiny (7,7 tisíce) a Slovenska (4,4 tisíce). Narodilo se nejvíce dětí od roku 2011, více než 114 tisíc. Počet živě narozených dětí převýšil počet zemřelých o necelé 3,0 tisíce. Úhrnná plodnost se zvýšila na cca 1,67 dítěte na jednu ženu. Stejně jako v předchozích letech nejvíce přibylo lidí starších 65 let. Jejich počet ke konci roku 2017 poprvé přesáhl hranici dvou milionů.

Rostl podíl dětí narozených mimo manželství

Téměř každé druhé dítě se minulý rok narodilo nesezdané ženě (49 %), respektive páru. Sňatků bylo uzavřeno 52,6 tisíce. Do manželství tak minulý rok vstoupilo přes 105 tisíc mužů a žen. Svateb bylo nejvíce v červenci, nejméně v lednu. Ženichovi bylo nejčastěji 30 let, nevěstě v průměru o tři roky méně, 27 let.

Rozvodů bylo o polovinu méně než uzavřených manželství, necelých 26 tisíc. V minulém roce se tak rozvedlo přes 50 tisíc obyvatel. Úhrnná rozvodovost vzrostla ze 45 na 47 %. Manželství se nejčastěji rozpadala po třech až šesti letech od svatby. Celkem se rozvod dotkl 23,8 tisíce dětí. Průměrná délka rozvedeného manželství byla zhruba 13 let.

Zemřelých bylo nejvíce za posledních dvacet let

Podle předběžných údajů zemřelo v průběhu roku 2017 celkem 111,4 tisíce obyvatel Česka, o 3,7 tisíce více než o rok dříve a nejvíce za posledních dvacet let. V lednu a únoru, kdy se v Česku plošně rozšířila epidemie chřipky, byl počet zemřelých nejvyšší, a to 12 tisíc, resp. 10 tisíc osob. Nejméně, necelých 8,4 tisíce zemřelých, bylo v červenci. Muži nejčastěji umírali ve věku 70–74 let, ženy ve věku 85–89 let. Zemřelých dětí kojeneckého věku bylo 304, o 13 méně než v roce 2016. Intenzita kojenecké úmrtnosti se meziročně snížila z 2,8 na 2,7 ‰.

Počet potratů klesl

Podle předběžných výsledků byl v roce 2017 celkový počet potratů 35 tisíc, téměř o tisíc méně než v roce 2016. Umělých přerušení těhotenství bylo přes 19 tisíc. Tvořily tak 55 % z celkového počtu potratů. Samovolných potratů bylo více než 14 tisíc, tj. 41 %. Nejčastějším věkem žen při potratu byl 32 let.

 

Počet obyvatel k 31. prosinci 2017 v krajích

Kraj Počet obyvatel
Středočeský kraj 1 352 795
Hlavní město Praha 1 294 513
Moravskoslezský kraj 1 205 886
Jihomoravský kraj 1 183 207
Ústecký kraj 821 080
Jihočeský kraj 640 196
Olomoucký kraj 633 178
Zlínský kraj 583 056
Plzeňský kraj 580 816
Královéhradecký kraj 551 089
Pardubický kraj 518 337
Kraj Vysočina 508 916
Liberecký kraj 441 300
Karlovarský kraj 295 686
Česká republika 10 610 055

Stáhnout data.

 

Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v roce 2017

Kraj Přírůstek
(úbytek)
stěhováním
Středočeský kraj 11 738
Hlavní město Praha 10 880
Jihomoravský kraj 3 161
Plzeňský kraj 2 363
Jihočeský kraj 1 286
Pardubický kraj 1 267
Liberecký kraj 618
Ústecký kraj 433
Královéhradecký kraj 366
Kraj Vysočina -188
Zlínský kraj -337
Olomoucký kraj -393
Karlovarský kraj -410
Moravskoslezský kraj -2 511
Česká republika 28 273

Stáhnout data.

 

Počet živě narozených, průměrný věk  matky při narození (prvního) dítěte

Rok Živě narození Průměrný věk
matky při
 narození dítěte [1]
Průměrný věk
matky při
 narození prvního
dítěte [1]
Živě narození
 mimo manželství
2008 119 570 29,7 27,8 43 457
2009 118 348 29,8 27,9 45 954
2010 117 153 30,1 28,1 47 164
2011 108 673 30,2 28,3 45 421
2012 108 576 30,3 28,5 47 088
2013 106 751 30,5 28,7 48 000
2014 109 860 30,6 28,8 51 267
2015 110 764 30,7 28,9 52 976
2016 112 663 30,7 28,9 54 733
2017 114405 . . .

[1] Průměrný věk matky při narození dítěte je vypočítán z rozložení absolutních počtů narozených podle věku matky.

Stáhnout data.

 

Narození, zemřelí, potraty, celkový přírůstek a počet obyvatel v letech 1990 až 2017

  Narození Potraty (celkem) UPT* Zemřelí (celkem) do 1 roku Celkový přírůstek Počet obyvatel (ke konci roku)
1990 131 094 126 055 111 268 129 166 1 410 2 022 10 304 607
1991 129 850 120 050 106 042 124 290 1 343 7 940 10 312 548
1992 122 142 109 281 94 180 120 337 1 204 13 149 10 325 697
1993 121 470 85 445 70 634 118 185 1 028 8 316 10 334 013
1994 106 915 67 434 54 836 117 373 847 -852 10 333 161
1995 96 397 61 590 49 531 117 913 740 -11 817 10 321 344
1996 90 763 59 962 48 086 112 782 547 -12 207 10 309 137
1997 90 930 56 973 45 022 112 744 531 -10 012 10 299 125
1998 90 829 55 654 42 959 109 527 472 -9 504 10 289 621
1999 89 774 52 103 39 382 109 768 413 -11 523 10 278 098
2000 91 169 47 370 34 623 109 001 373 -11 552 10 266 546
2001 90 978 45 057 32 528 107 755 360 -25 591 10 206 436
2002 93 047 43 743 31 142 108 243 385 -3 167 10 203 269
2003 93 957 42 304 29 298 111 288 365 8 186 10 211 455
2004 97 929 41 324 27 574 107 177 366 9 122 10 220 577
2005 102 498 40 023 26 453 107 938 347 30 502 10 251 079
2006 106 130 39 959 25 352 104 441 352 36 110 10 287 189
2007 114 947 40 917 25 414 104 636 360 93 941 10 381 130
2008 119 842 41 446 25 760 104 948 338 86 412 10 467 542
2009 118 667 40 528 24 636 107 421 341 39 271 10 506 813
2010 117 446 39 273 23 998 106 844 313 25 957 10 532 770
2011 108 990 38 864 24 055 106 848 298 18 714 10 505 445
2012 108 955 37 733 23 032 108 189 285 10 680 10 516 125
2013 107 117 37 687 22 714 109 160 265 -3 706 10 512 419
2014 110 252 36 956 21 893 105 665 263 25 856 10 538 275
2015 111 162 35 761 20 403 111 173 272 15 568 10 553 843
2016 113 083 35 921 20 406 107 750 317 24 977 10 578 820
2017 114 789 34 962 19 389 111 443 304 31 235 10 610 055

Stáhnout data.

* UPT – umělé přerušení těhotenství

 

Zdroj: Český statistický úřad