Na konci roku 2017 žilo v Česku 527 tisíc cizinců

Počet cizinců v Česku roste, a to zejména díky příchozím ze zemí Evropské unie. Koncem loňska u nás bylo evidováno 527 tisíc cizinců. Přicházejí sem hlavně za prací. „Nejpočetnějšími skupinami cizinců jsou občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. Více než čtyři desetiny z celkového počtu cizinců reprezentují občané zemí EU, kteří k nám mají snadnější přístup,“ říká Jarmila Marešová z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. „Cizinci k nám nejčastěji přicházejí kvůli zaměstnání a podnikání. To se týká hlavně mužů. U žen převažují rodinné důvody. Třetím nejběžnějším důvodem je studium. Humanitární a jiné důvody uvádí bezmála 9 % cizinců,“ dodává Jarmila Marešová.

Ke konci roku 2016 bylo v Česku zaměstnáno celkem 383 tisíc zahraničních pracovníků v pozici zaměstnance. Dalších 86 tisíc cizinců mělo platné živnostenské oprávnění. Cizinci pracující v tuzemsku tak tvořili 9,1 % z celkové zaměstnanosti v národním hospodářství. „Mezi zahraničními pracovníky, kteří k nám přicházejí z EU, dominují Slováci. Následují Rumuni, Poláci a Bulhaři. Pokud jde o občany třetích zemí, převažují Ukrajinci,“ uvádí Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Podíl cizinců v populaci je v České republice ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi podprůměrný. Cizinci tvoří 5 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Nejvíc jich žije v Praze a středních Čechách. Více než polovina cizinců pobývajících na našem území má povolení k trvalému pobytu. Celkem 244 tisíc cizinců mělo koncem loňského roku přechodný pobyt. Na základě uděleného azylu pak u nás pobývá cca 3 tisíce cizinců.

Vysoký podíl cizinců je v Lucembursku nebo Švýcarsku. Naopak nejnižší v Rumunsku a Litvě. 10% podíl cizinců hlásí Německo, kde však žije početně nejvíce osob se zahraničním cestovním pasem, konkrétně 8,6 miliónu. Více než 5 miliónů cizinců žije ve Velké Británii a Itálii, přes 4 milióny ve Španělsku a Francii.

 

Cizinci podle státního občanství (vybrané země) v krajích ke konci roku 2016

Kraj Cizinci celkem Ze zemí EU Slovensko Německo Polsko Ukrajina Vietnam Rusko
Hl. m. Praha 184 264 61 182 29 068 3 721 3 130 47 278 12 212 22 257
Středočeský 64 815 30 126 19 277 1 180 2 789 16 962 5 419 4 380
Jihočeský 17 590 7 434 3 638 804 359 4 265 2 973 561
Plzeňský 29 331 15 016 7 516 2 333 896 6 180 5 467 455
Karlovarský 19 395 6 259 2 095 2 662 218 2 466 6 598 2 266
Ústecký 33 593 16 462 4 783 7 598 1 076 4 463 7 819 1 492
Liberecký 18 705 8 420 4 566 563 1 428 4 926 1 996 538
Královéhradecký 14 348 6 569 2 896 375 1 791 3 866 1 640 337
Pardubický 13 305 6 998 3 747 166 1 196 2 885 1 331 203
Kraj Vysočina 8 437 3 458 2 244 190 222 2 253 1 206 170
Jihomoravský kraj 43 447 18 693 11 409 603 867 9 980 4 662 2 023
Olomoucký 10 889 5 452 3 305 397 581 1 788 1 568 290
Zlínský 8 838 5 492 4 055 219 320 1 008 761 251
Moravskoslezský 25 547 16 320 8 503 384 5 417 1 338 4 326 481
nezjištěno 937 285 149 21 15 192 47 55
ČR celkem 493 441 208 166 107 251 21 216 20 305 109 850 58 025 35 759

Stáhnout data.

 

Vývoj nelegální migrace cizinců v ČR v letech 2008 – 2016

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nelegální migrace,
 celkem1)
3 829 4 457 2 988 3 360 3 595 4 153 4 822 8 563 5 261
Nelegální migrace
 cizinců, celkem
3 829 4 457 2 987 3 360 3 595 4 153 4 822 8 563 5 260
z toho                   
přes státní hranice2) 168 190 140 80 119 179 181 240 222
    z toho cizinci 168 190 139 80 119 179 181 240 221
    z toho občané ČR 1 1
 ve směru z ČR 38 44 21 11 14 33 14 46 23
nelegální pobyt3) 3 661 4 267 2 848 3 280 3 476 3 974 4 641 8 323 5 039

 

Více informací naleznete v publikaci Cizinci v ČR – 2017

 

Kontakt
Petra Báčovátisková mluvčí ČSÚ
T: 778 727 232
E: petra.bacova@czso.cz

 

Zdroj: Cizinci k nám přicházejí hlavně za prací | ČSÚ