Lidí s neléčenou depresí nebo úzkostnou poruchou je u nás více než půl milionu

Ve středu 18. dubna se sejde v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, konferenční sál č. 206) desítka našich předních psychiatrů a psychologů, která bude diskutovat o problematice neléčených depresí a úzkostných poruch (viz Život za zdí: Panelová diskuse na téma neléčené deprese a úzkosti). „Chceme upozornit na existenci dlouhodobě neřešeného problému, který se týká více než půl milionu z nás.  Pro lidi, trpící neléčenými depresemi a úzkostmi, natáčíme průvodce psychiatrickou péčí v podobě třicetidílného cyklu Život za zdí. Dnes máme na stejnojmenném youtube kanálu publikovaných patnáct dílů a připravujeme další,“ říká spoluautor cyklu a publicista Jeroným Janíček.

„Při přípravě cyklu nám pomohla zkušenost s léčbou vlastní deprese i úzkostí, včetně hospitalizace na psychiatrii, ale také zkušenost s novinářskou prací. Prostřednictvím cyklu chceme vyslat společnosti jasný signál: přestaňme se bát psychiatrie, zahoďme předsudky o lidech, kteří se na psychiatrii léčí, a hlavně si nelžeme, že se nás psychická onemocnění netýkají, když v téměř každé rodině najdeme někoho, kdo měl nebo má s duševním onemocněním osobní zkušenost,“ dodává Janíček, který již v minulosti napsal o úzkostech knihu. Na středeční panelové diskusi o dopadech neléčených depresí a úzkostí na kvalitu života vystoupí psychiatr, vysokoškolský pedagog a vedoucí výzkumného programu profesor Pavel Mohr z Národního ústavu duševního zdraví, psychiatr a sexuolog Martin Hollý, který stojí v čele Psychiatrické nemocnice Bohnice, dále psychiatr a psychoterapeut profesor Ján Pavlov Praško, který je přednostou Psychiatrické kliniky LF UP v Olomouci, primářka Simona Venclíková z Psychiatické kliniky Brno nebo doktorka Hana Kučerová, ředitelka Psychiatrické léčebny Šternberk. „Čeká nás klíčová diskuse o důvodech, které v lidech stále vzbuzují strach z psychiatrické péče, stejně jako o chybné diagnostice ze strany lékařů – nepsychiatrů, která vede také k neléčení depresí a úzkostí. Stejně závažné je i téma dopadů neléčených onemocnění na život pacienta,“ popisuje náplň panelové diskuse Janíček.

„Depresivní porucha a úzkostné poruchy představují obrovské břemeno jak pro osoby, které jimi trpí, tak pro jejich rodiny a širší okolí. Pokud nejsou adekvátně léčeny, chronifikují a jejich dopad je závažnější. Aktivity, které přivedou trpící jedince k léčbě, jsou zásadní, stejně jako snižování stigmatu psychiatrického pacienta. My, ambulantní psychiatři, kteří jsme v první linii styku s naprostou většinou těchto pacientů, jsme o tom zcela přesvědčeni,“ uvádí k tématu psychiatr Erik Herman, předseda Sekce ambulantní péče České psychiatrické společnosti.  „Kvůli neléčeným depresím a úzkostným poruchám je u nás zcela zbytečně ohroženo více než půl milionu lidí. A čím konkrétně? Sociální izolací, hrozící ztrátou zaměstnání nebo zanecháním studia, chudobou, rozvojem závažných tělesných onemocnění a samozřejmě zvýšeným rizikem sebevraždy,“ dodává Jeroným Janíček.

V rámci dopoledního programu dojde i k ocenění MUDr. Františka Ždichynce, legendárního ředitele Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, který stál v druhé polovině osmdesátých let u zrodu letecké záchranné služby u nás. Doktor Ždichynec je poradcem dokumentárního cyklu pro oblast všeobecného lékařství a přednemocniční neodkladné péče. „Doktor Ždichynec nám pomáhá hlavně při popisu řady akutních stavů mimo psychiatrii. A učí nás rozumět aspektům péče posádek zdravotnické záchranné služby o lidi s masivními záchvaty úzkosti, protože silná úzkost, obavy a strach, mohou doprovázet, a také doprovází, i celou řadu život ohrožujících stavů. V tom nám velmi pomohla také doktorka Jana Šeblová ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje nebo doktor Jiří Zika, který pracuje na Oddělení urgentního příjmu Motolské nemocnice. Všichni jmenovaní lékaři jsou špičkami ve svých oborech, které spojuje překvapivě nesamozřejmá schopnost vidět pacienta jako lidskou bytost, která může trpět i bolestmi duše. Bolestmi, které jsou těžko popsatelné a samozřejmě nezměřitelné,“ říká Janíček.

 

Zdroj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR