Holandský odborník přednášel na téma ohrožených dětí

V dubnu proběhla na pozvání Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze, Brně a Ostravě sada přednášek odborníka na náhradní rodinnou péči a spolupracovníka UNICEF René de Bot. Ten se dlouhodobě zabývá tématem péče o ohrožené děti v Nizozemí a některých zemích bývalého východního bloku.

Během semináře „Nejlepší zájem dítěte pohledem pracovníka OSPOD“, který proběhl v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ realizovaného MPSV, vysvětlil René de Bot interaktivní formou důvody, proč klást větší důraz na preventivní práci s rodinou a preferovat náhradní rodinnou péče oproti péči ústavní.

„Cílem seminářů bylo podpořit sociální pracovníky v práci s ohroženými dětmi a rozšířit jejich vnímání celého systému o pohled dítěte. Důležitým tématem byly i finanční výhody náhradní rodinné péče, která je ve srovnání s ústavní péčí mnohem levnější“, uvedla Jana Hanzlíková, náměstkyně pro sekci správních činností a sociální politiky MPSV.

Zajímavou zkušeností pro pracovnice OSPOD, které se semináře zúčastnily, byla lektorova zážitková metoda přednášky, kdy mohly účastnice nahlédnout do prožitku dítěte ve chvíli, kdy je odebíráno z rodiny. René de Bot klade také velký důraz na téma zapojování komunity do péče o děti, význam vědomí dítěte o svých kořenech a snahu udržovat jeho vztahy s biologickými rodiči, k čemuž dodává: „Je právem dítěte znát svou historii a vědět, kdo jsou jeho rodiče.“

Více o projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí najdete na www.pravonadetstvi.cz.

 

Zdroj: Právo na dětství, MPSV