Zajímá vás problematika psychiatrie a péče o duševní zdraví? Zapojte se do reformy psychiatrické péče

Jste odborník z oblasti zdravotních nebo sociálních služeb, uživatel služeb nebo neformální pečovatelka či pečovatel? Zajímá Vás problematika psychiatrie a péče o duševní zdraví? Pokud se chcete podělit o své názory na kvalitu péče o osoby s duševním onemocněním a zapojit se tak do projektu reformy psychiatrické péče, můžete tak udělat prostřednictvím online dotazníku ke kvalitě psychiatrické péče. Vaše názory a zkušenosti budou využity v rámci aktivity “KA2 Kvalita péče” projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče realizovaného Ministerstvem zdravotnictví. 

Dotazník obsahuje přesné znění okruhů a otázek, nad kterými budou postupně diskutovat účastníci “kulatých stolů” ve všech krajích ČR. Cílem “kulatých stolů” bude zjišťování potřeb v oblasti kvality péče o duševně nemocné a diskuse o kvalitě péče a bariérách mezi zdravotním a sociálním systémem a správními celky (obce, kraj, orgány státní správy a dalšími aktéry). Výstupy z těchto řízených diskusí budou využity jako podklad pro nastavování sytému kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním. 

Vhledem k tomu, že na diskusích nebude prostor a čas, aby zaznělo celé spektrum názorů, organizátoři budou rádi, když i touto cestou sdělíte svá stanoviska a zkušenosti k problematice péče o duševně nemocné. 

V případě, že byste se chtěli více osobně angažovat v reformě psychiatrické péče ve vašem regionu, pro kontakty na jednotlivé regionální zástupce se obraťte na email: deinstitucionalizace@mzcr.cz

Aktuální dění v probíhající reformě psychiatrické péče můžete sledovat na stránkách www.reformapsychiatrie.cz

Děkuji za Váš čas, který vyplňování dotazníku věnujete.

Za laickou zainteresovanou veřejnost

Ing. Jitka Vitovská
jitka.vitovska@seznam.cz