Eurostat: 43 % dětí v EU se narodí mimo manželství, v Česku necelá polovina

Podíl dětí narozených mimo manželství je v Česku nad průměrem EU a vyšší než například v Německu nebo Rakousku. V roce 2019 se neprovdané matce narodilo 49 % dětí, tedy necelá polovina. Před deseti lety to byla zhruba třetina (34,5 % v roce 2007).  Podíl živě narozených dětí mimo manželství byl v roce 2016 v EU 43 %. To je o více než 15 procentních bodů více než v roce 2000. Od roku 2000 se tento podíl každoročně neustále zvyšuje zhruba o 1 procento. Více dětí mimo manželství než v manželství se v roce 2016 narodilo v osmi státech EU: Francii (60 %), Bulharsku a Slovinsku (oba 59 %), Estonsku (56 %), Švédsku (55 % ), Portugalsku (53 %) a Nizozemsku (50 %). Na opačné straně stojí země jako Řecko, Chorvatsko nebo Kypr, kde se více než 80 % dětí narodilo provdaným matkám. Mezi roky 2015 a 2016 se podíl dětí narozených mimo manželství zvýšil téměř v každém členském státě EU s výjimkou Estonska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Maďarska a Spojeného království.

 

Podíl živě narozených mimo manželství v roce 2016 (%)

Země 2016*
Island 69,6
Francie 59,7
Bulharsko 58,6
Slovinsko 58,6
Norsko 56,2
Estonsko 56,1
Švédsko 54,9
Dánsko 54,0
Portugalsko 52,8
Nizozemí 50,4
Belgie 49,0
Česká republika 48,6
Spojené království 47,7
Maďarsko 46,7
Španělsko 45,9
Finsko 44,9
Evropská unie (současné složení) 42,6
Rakousko 42,2
Lotyšsko 40,9
Lucembursko 40,7
Slovensko 40,2
Irsko 36,6
Německo 35,5
Arménie 33,6
Gruzie 32,5
Malta 31,8
Rumunsko 31,3
Itálie 28,0
Litva 27,4
Srbsko 25,9
Polsko 25,0
Švýcarsko 24,2
Lichtenštejnsko 22,2
Moldavsko 21,5
Ukrajina 20,1
Kypr 19,1
Chorvatsko 18,9
Ázerbajdžán 16,5
Bělorusko 13,3
Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 12,0
Řecko 9,4
Turecko 2,9

* Pozn.: Řazeno sestupně

Zdroj: Eurostat