Počet úmrtí v důsledku fyzického napadení v EU klesá

V roce 2015 v Evropské unii (EU) zemřelo 5,2 milionu lidí, z toho 3 600, tj. méně než desetina procenta (0,07 %) v důsledku napadení nebo útoku. Téměř dvě třetiny obětí násilných činů tvořili muži (64 %). V Česku bylo v roce 2015 zavražděno celkem 93 lidí, z toho 59 (63 %) mužů. Mezi roky 2011 až 2015 to bylo celkem 456 osob (viz tabulka níže). Míra úmrtnosti v důsledku napadení v EU klesá. V roce 2002, což je první rok, za který jsou k dispozici údaje, připadalo na 100 000 osob 1,3 úmrtí. V roce 2015 to bylo v průměru 0,7 úmrtí. V České republice je úmrtnost v důsledku napadení nad průměrem EU. Mezi lety 2000 až 2015 se snížila z 1,5 na 0,84 zemřelých na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší míra úmrtnosti v důsledku napadení v EU je v pobaltských státech: v Lotyšsku 5,1 úmrtí na 100 000 obyvatel, v Litvě 4,1 a v Estonsku 3,6. Naopak nejnižší je ve Spojeném království (0,1), Irsku, Francii a Německu (shodně 0,5). V absolutním vyjádření v důsledku násilí zemřelo nejvíce lidí v roce 2015 v Německu (441 zemřelých), Itálii (395), Francii (340), Rumunsku (301) a Polsku (293). Ukazatel sleduje úmrtí v důsledku zabití a zranění způsobených jinou osobou s úmyslem zranit nebo zabít jakýmikoli prostředky, včetně “pozdějších následků” napadení (Mezinárodní klasifikace nemocí, ICD, kódy X85 na Y09 a Y87.1). Ukazatel nezahrnuje úmrtí v důsledku odsouzení nebo války (kódy ICD Y35 a Y36).

Zdrojová data viz relativní údaje a absolutní údaje

Počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel v důsledku útoku v roce 2000 a 2015

Stát/rok 2000 2015*
Lotyšsko 13 5,14
Litva 10,7 4,11
Estonsko 14,9 3,64
Rumunsko 3,9 1,6
Kypr : 1,49
Srbsko : 1,43
Bulharsko 3,6 1,38
Finsko 2,6 1,31
Turecko : 1,3(d)
Maďarsko 2,7 1,28
Island 2,1 1,26
Belgie : 1,06
Portugalsko 0,9 1,01
Švédsko 1,1 0,99
Lucembursko 1 0,94
Chorvatsko : 0,9
Řecko 1,2 0,85
Česká republika 1,5 0,84
Slovensko 2,3 0,84
Polsko 2,3 0,78
Slovinsko 1,1 0,75
Malta 1,2 0,72
EU (28 zemí) : 0,69
Nizozemí 1,1 0,65
Dánsko 1,2 0,6
Španělsko 1 0,58
Itálie 1 0,57
Rakousko 1 0,57
Švýcarsko 0,8 0,57
Německo 0,7 0,53
Francie : 0,52
Irsko 0,8 0,47
Norsko 1,2 0,43
Spojené království 0,9 0,13

* Pozn.: Řazeno sestupně
:=not available p=provisional d=definition differs (see metadata)

 

Počet zemřelých v důsledků napadení v roce 2015

Země Celkem* Muži Ženy
Turecko 1 082 869 213
Německo 441 221 220
Itálie 395 283 112
Francie 340 213 127
Rumunsko 301 196 105
Polsko 293 205 88
Španělsko 285 164 121
Belgie 130 75 55
Nizozemí 126 80 46
Maďarsko 123 67 56
Litva 120 79 41
Portugalsko 104 71 33
Švédsko 103 74 26
Srbsko 102 64 38
Lotyšsko 101 71 30
Bulharsko 100 78 22
Řecko 99 68 31
Česká republika 93 59 34
Spojené království 81 47 34
Finsko 72 57 15
Rakousko 55 24 31
Švýcarsko 52 29 23
Estonsko 45 35 10
Slovensko 43 26 17
Chorvatsko 38 20 18
Dánsko 34 21 13
Norsko 25 11 14
Irsko 21 18 3
Slovinsko 17 8 9
Kypr 13 10 3
Lucembursko 6 4 2
Malta 4 2 2
Island 4 4 :
Evropská unie (současné složení) 3 583 2 276 1 304

* Pozn.: Řazeno sestupně

 

Počet zemřelých v důsledku úmyslného napadení v letech 2011 až 2015

Rok Celkem Muži Ženy Muži (%) do 65 let nad 65 let
2011 89 55 34 62% 78 11
2012 97 56 41 58% 76 21
2013 95 49 46 52% 80 15
2014 82 50 32 61% 70 12
2015 93 59 34 63% 71 22

 

Zdroj: Eurostat