Nejvyšší porodnost je v Irsku, nejnižší v Bulharsku

Během roku 2017 se v EU narodilo 5,1 milionu dětí, téměř o 90 tisíc méně než v předchozím roce. Naopak zemřelo celkem 5,3 milionu lidí (o 134 200 méně než v předchozím roce). V důsledku přirozené měny tak v zemích EU ubylo více než 200 tisíc obyvatel. Počet obyvatel EU se však celkově meziročně zvýšil v důsledku migrace z 511,5 mil. na 512,6 milionu (k 1. lednu 2018). Nejlidnatějším státem EU zůstává s 82,9 miliony obyvatel (16,2 % populace EU) Německo před Francií (67,2 milionu, 13,1 % populace EU), Velkou Británií (66,2 mil.), Itálií (60,5 milionů, 11,8 %), Španělskem (46,7 milionu, 9,1 %) a Polskem (38,0 milionu, 7,4 %). Česká republika s 10,6 mil. obyvatel tvoří 2,1 % populace EU.

Nejvyšší míra porodnosti byla v roce 2017 zaznamenána v Irsku (12,9 na 1 000 obyvatel), Švédsku (11,5 ‰), Spojeném království a Francii (oba 11,4 ‰). Nejnižší porodnost byla v jižních státech EU: Itálie (7,6 ‰), Řecko (8,2 ‰), Portugalsko a Španělsko (shodně 8,4 ‰), Chorvatsko (8,9 ‰) a Bulharsko (9,0 ‰).

Nejvyšší přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých v daném roce na tisíc obyvatel) byl v roce 2017 v Irsku (+ 6,6 ‰), Kypru (+3,8 ‰), Francii (+ 2,5 ‰), Švédsku (+ 2,3 ‰) a Spojeném království (+ 2,2 ‰). Mezi čtrnáct států, které zaznamenaly v roce 2017 nejvyšší úbytek populace přirozenou měnou patří Bulharsko (-6,5 ‰), Chorvatsko a Lotyšsko (-4,1 ‰), Litva (-4,0 ‰), Maďarsko (-3,8 ‰), Rumunsko (-3,6 ‰), Řecko (-3,3 ‰) a Itálie (-3,2 ‰).

Nejnižší míra úmrtnosti byla v roce 2017 registrována v Irsku (6,3 na tisíc obyvatel), na Kypru (7,0 ‰) a v Lucembursku (7,1 ‰), naopak nejvyšší v Bulharsku (15,5 ‰), Lotyšsku (14,8 ‰), Litvě (14,2 ‰), Maďarsku (13,5 ‰), Rumunsku (13,3 ‰) a Chorvatsku (12,9 ‰).

Plodnost v roce 2019

Země 2019* Pozn.
Gruzie 2,02
Turecko 1,88
Francie 1,86 p
Ázerbajdžán 1,81
Rumunsko 1,77 e
Černá Hora 1,77
Island 1,74
Česko 1,71
Irsko 1,71 e
Švédsko 1,71
Dánsko 1,70
Estonsko 1,66
Lotyšsko 1,61
Litva 1,61
Slovinsko 1,61
Belgie 1,60
Arménie 1,60
Bulharsko 1,58
Holandsko 1,57
Slovensko 1,57
Maďarsko 1,55
Německo 1,54
EU-27 1,53 bep
Norsko 1,53
Srbsko 1,52
Lichtenštejnsko 1,48
Švýcarsko 1,48
Chorvatsko 1,47
Rakousko 1,46
Polsko 1,44
Portugalsko 1,43
Finsko 1,35
Řecko 1,34
Lucembursko 1,34
Severní Makedonie 1,34
Kypr 1,33
Itálie 1,27 b
Španělsko 1,23
Malta 1,14
Ukrajina 1,14

* Řazeno sestupně
bep – break in time series, estimated, provisional
b – break in time series
e – estimated
p – provisional

Viz data.

Přirozený přírůstek (úbytek) populace a hrubá míra porodnosti v roce 2017*

Stát Přirozený přírůstek / úbytek obyvatel* Hrubá míra porodnosti
Turecko 865 274 16,1
Francie 164 550 11,4
Spojené království 147 871 11,4
Irsko 31 760 12,9
Švédsko 23 444 11,5
Švýcarsko 20 410 10,3
Nizozemí 19 173 9,9
Norsko 15 859 10,7
Arménie 10 543 12,7
Belgie 10 024 10,5
Albánie 8 637 10,7
Dánsko 8 136 10,6
Gruzie 5 471 14,3
Rakousko 4 363 10,0
Slovensko 4 055 10,7
Kypr 3 232 10,7
Česká republika 2 962 10,8
Lucembursko 1 911 10,4
Island 1 832 11,9
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 1 436 10,5
Černá Hora 909 11,9
Malta 748 9,2
Lichtenštejnsko 89 8,9
Slovinsko -268 9,8
Polsko -870 10,6
Estonsko -1 759 10,5
Moldavsko -2 896 9,5
Finsko -3 401 9,1
Lotyšsko -7 929 10,7
Litva -11 446 10,1
Bělorusko -16 755 10,8
Chorvatsko -16 921 8,9
Portugalsko -23 432 8,4
Španělsko -31 245 8,4
Řecko -36 007 8,2
Maďarsko -37 231 9,7
Srbsko -38 828 9,2
Bulharsko -45 836 9,0
Rumunsko -71 125 9,7
Německo -148 000 9,5
Itálie -190 910 7,6
EU (současné složení) -204 151 9,9
Ukrajina -210 136 8,6

Zdroj: Eurostat (Pozn.: Řazeno sestupně)

Počet obyvatel v zemích EU k 1. lednu 2018 (řazeno sestupně)

Populace k 1.1.2018 Podíl na populaci EU-28
Evropská unie (současné složení) 512 647 966 100,0
Německo 82 850 000 16,2
krocan 80 810 525 :
Francie 67 221 943 13,1
Spojené království 66 238 007 12,9
Itálie 60 483 973 11,8
Španělsko 46 659 302 9,1
Ukrajina 42 216 766 :
Polsko 37 976 687 7,4
Rumunsko 19 523 621 3,8
Nizozemí 17 118 084 3,3
Evropské sdružení volného obchodu 14 164 335 :
Belgie 11 413 058 2,2
Řecko 10 738 868 2,1
Česká republika 10 610 055 2,1
Portugalsko 10 291 027 2,0
Švédsko 10 120 242 2,0
Maďarsko 9 778 371 1,9
Bělorusko 9 491 823 :
Rakousko 8 822 267 1,7
Švýcarsko 8 482 152 :
Bulharsko 7 050 034 1,4
Srbsko 7 001 444 :
Dánsko 5 781 190 1,1
Finsko 5 513 130 1,1
Slovensko 5 443 120 1,1
Norsko 5 295 619 :
Irsko 4 838 259 0,9
Chorvatsko 4 105 493 0,8
Gruzie 3 729 633 :
Moldavsko 3 547 539 :
Arménie 2 972 732 :
Albánie 2 870 324 :
Litva 2 808 901 0,5
Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 2 075 301 :
Slovinsko 2 066 880 0,4
Lotyšsko 1 934 379 0,4
Estonsko 1 319 133 0,3
Kypr 864 236 0,2
Černá Hora 622 359 :
Lucembursko 602 005 0,1
Malta 475 701 0,1
Island 348 450 :
Lichtenštejnsko 38 114 :

Zdroj: Eurostat