Ombudsmanka předala poslancům zprávu o činnosti za druhé čtvrtletí

Ombudsmanka zaslala Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti ve 2. čtvrtletí. Informuje v ní například o podnětech, s nimiž se na ni lidé obracejí, o ukončených případech nebo provedených návštěvách míst, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě (věznice, zařízení poskytujících služby dlouhodobé péče – sociální služby a LDN apod.). Veřejná ochránkyně práv například pomohla získat milionový doplatek za chybně přiznaný invalidní důchod. Důvodem bylo nesprávně stanovené datum vzniku invalidity, což je podle ní problém, se kterým se setkává pravidelně. Dalším případem, který úřad řešil, byly problémy vozíčkáře při přepravě MHD. Vozidla MHD vhodná pro přepravu cestujících na vozíku jezdí na určených linkách asi jednou za hodinu, standardní vozidla přitom jezdí zhruba každých deset minut. Často se stává, že místo pro vozíčkáře je obsazeno kočárkem nebo stojícími cestujícími (především v ranní a odpolední špičce). Ombudsmanka shledala, že se jedná o nepřímou diskriminaci osob na vozíku při přepravě a doporučila dopravní společnosti změnu smluvních přepravních podmínek, která toto opatření odmítla s odůvodněním, že situace se postupně zlepšuje, protože všechna nová pořizovaná vozidla jsou nízkopodlažní. Stěžovatel se prozatím nerozhodl, zda má zájem věc řešit podáním žaloby k soudu. Obdobným případem se přitom zabývaly soudy ve Spojeném království, což vyústilo v rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království, který v rozsudku z loňského roku došel k závěru, že situace osob se zdravotním postižením není srovnatelná se situací cestujících s kočárky a nelze proto podporovat pravidlo, podle kterého má na místo ve vozidle nárok ten, kdo je obsadí jako první.

Ombudsmanka se také zastala vězňů nekuřáků, kteří si stěžovali, že ve věznici byl zrušen nekuřácký oddíl. Ačkoliv byli poté ubytováni na nekuřácké ložnici, společné prostory byly neustále zakouřené. Stejně tak prostory schodiště, kde čekají na odběr stravy. Místním šetření bylo shledáno, že tvrzení odsouzených je pravdivé. Na základě doporučení byl ve věznici zřízen nekuřácký oddíl.

 

Školení pracovníků v sociálních službách a pracovníků léčeben dlouhodobě nemocných

Zaměstnanci Kanceláře připravili seminář pro pracovníky v sociálních službách ve Vsetíně, kteří poskytují péči klientům trpícím syndromem demence. Cílem školení bylo zprostředkovat nejen poznatky ochránce ze systematických návštěv pobytových sociálních služeb, ale především v rámci preventivního působení posílit ochranu nejen samotných klientů závislých na poskytované péči, ale také poskytnout podporu samotným pracovníkům při výkonu jejich povolání.

Další seminář byl uspořádán pro pracovníky ve zdravotních službách ze Středočeského kraje, zejména těch pečujících o pacienty v léčebnách dlouhodobě nemocných. Cíl školení byl obdobný jako v případě školení pracovníků v sociálních službách, a to zprostředkovat poznatky ochránce ze systematických návštěv léčeben dlouhodobě (viz souhrnná zpráva z návštěv léčeben dlouhodobě nemocných 2017) a představit tak dobrou praxi. Série těchto školení bude pokračovat i v dalších krajích.

 

Šetření dostupnosti studia na pedagogických fakultách pro uchazeče se sluchovým postižením

Ve 2. čtvrtletí ombudsmanka rovněž ukončila šetření dostupnosti studia na pedagogických fakultách pro uchazeče se sluchovým postižením. U některých oborů studia upozornila, že plošné vyloučení uchazečů se sluchovým postižením může být přímou diskriminací. Připomněla, že zpřístupnění studia některých oborů pro studenty se sluchovým postižením, se následně pozitivně projeví a využije při vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Přílohou zprávy pro poslance je upozornění na případy, v nichž se nepodařilo dosáhnout nápravy, a úřady odmítají přijmout opatření k odstranění zjištěných pochybení.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv