MPSV chce zrušit Fond dalšího vzdělávání, běžící projekty chce převést pod sebe

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončí k 31. prosinci 2018 činnost státní příspěvkové organizace Fondu dalšího vzdělávání. Běžící projekty zřejmě budou přesunuty pod MPSV.  „V současné době se připravují veškeré nezbytné kroky, které povedou ke zrušení organizace. Byla zřízena pracovní skupina, která bude řídit ukončení FDV. Především je nutné vyřešit probíhající projekty, případně jejich převod pod resort a také majetkové a účetní záležitosti. Mimořádná pozornost bude věnována vypořádání pracovněprávních vztahů stávajících zaměstnanců, určitě nedojde k propuštění všech současných zaměstnanců bez nabídky pokračování v projektech, v rámci nichž působí a ministerstvo je bude dále podporovat. Nicméně je nutné provést důkladnou analýzu a následně bude rozhodnuto o dalším postupu,“ uvedl odborný náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek.

Důvodem plánovaného zrušení organizace zaměřené na další vzdělávání je nízká poptávka po kmenové činnosti organizace a finanční a personální nestabilita, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Fond dalšího vzdělávání byl zřízen v roce 2012 tehdejším ministrem Jaromírem Drábkem. Účelem organizace byly odborné činnosti v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a řízení programů spolufinancovaných z fondů EU.

Během let působení FDV došlo podle MPSV k rozšíření činnosti organizace, jejímž důsledkem byl mimořádně vysoký nárůst externích subjektů a jednotlivců až dvojnásobně převyšující stav kmenových zaměstnanců, který přesáhl 600. Hlavním z důvodů zrušení je tedy dlouhodobé nenaplňování kmenové činnosti Fondu dalšího vzdělávání a odchýlení se od základního principu, pro který byla organizace zřízena, sdělilo MPSV. K rozhodnutí tak přispěla i velmi nízká poptávka po vlastní činnosti organizace, financované z provozního příspěvku MPSV. Rizika souvisejí i s udržitelností výstupů projektů, v řízení a organizaci práce, v kontrole na pracovištích a v oblasti mezd a pracovních podmínek, na což opakovaně upozorňovali zaměstnanci bývalou ministryni a Dozorčí radu FDV v průběhu roku 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví v následujících týdnech komplexní materiál, který projde meziresortním připomínkovým řízením a poté bude zrušení Fondu dalšího vzdělávání předloženo na jednání vládního kabinetu.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí