Negativní pohled na stárnutí zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby

Studie realizovaná Yale School of Public Health naznačuje, že lidé, kteří mají negativní postoj ke stárnutí, mají větší pravděpodobnost, že u nich dojde ke změnám v mozku souvisejícím s Alzheimerovou chorobou. Důvodem je zřejmě zvýšení úrovně stresu způsobeného negativními názory na stárnutí, který jak bylo prokázáno, vede k většímu úbytku objemu hipokampu – části mozku, která souvisí s pamětí. Snížený objem hippocampu je indikátorem Alzheimerovy choroby. Výzkum byl zveřejněn 7. prosince v časopise Psychology and Aging. Zprávu o výzkumu přinesla britská Alzheimerovská společnost.

Podle britské Alzheimerovské společnosti studie ukazuje na vliv, který negativní postoj ke stáří a stres s tím spojený může mít na zdraví mozku. Přestože se studie nezaměřovala specificky na Alzheimerovu demenci, ukázala jak na úbytek hipokampu (části mozku spojeného s pamětí), tak na hromadění toxických proteinů, které souvisí s Alzheimerovou nemocí.

Hipokampus (řec. hippocampus – mořský koník) hraje velkou roli při krátkodobém uchovávání informací a při prostorové orientaci. Při Alzheimerově chorobě je hipokampus mezi prvními částmi mozku, která utrpí poškození. Poškození hipokampu může také způsobit nedostatek kyslíku (anoxie), zápal mozkových blan nebo epilepsie střední části spánkového laloku. Lidé se značným poškozením hipokampu trpí poškozením paměti a neschopností ukládat nové informace (Zdroj: Wikipedie).

S věkem přibývá nemocí i obav z nemocí. Výzkum však ukazuje, že zdravá strava, cvičení a zanechání kouření může snížit riziko vzniku demence.

 

Autor: Petr Wija

 

Zdroj: Alzheimer’s Society (www.alzheimers.org.uk)