Agentura: Opomíjíme chudobu na venkově, dotýká se hlavně mladých rodin a seniorů

Strážnice/Praha, 19. 9. 2018 – Chudoba a sociální vyloučení venkovanů – na to se zaměří nová spolupráce místních akčních skupin a Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Na venkově přitom žije v Česku už jen čtvrtina obyvatelstva. Důvodem je nedostatečné pokrytí službami a málo pracovních příležitostí. Příjmová chudoba na venkově se pak týká zvláště zde žijících seniorů.

Zatímco v rozvojových zemích je chudoba venkova velkým tématem, ve vyspělých státech, včetně Česka, zůstává stále na pokraji zájmu. To chce změnit Národní síť místních akčních skupin a Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, které ve středu 19. září při příležitosti Národní konference Venkov, konající se v moravské Strážnici, uzavřely memorandum o spolupráci.

„Většina strategií a politik se zaměřuje na řešení extrémní chudoby. Zcela opomíjíme tzv. nekrajní chudobu, která se týká především mladých rodin a seniorů. Navíc současný demografický vývoj na venkově naznačuje, že právě toto bude v budoucnu velký problém zejména pro stárnoucí obyvatelstvo žijící v malých venkovských obcích,” uvádí Jiří Krist, předseda Národní sítě místních akčních skupin s tím, že je podle něj potřeba začít napojovat venkov na služby obecně, tedy mj. začít řešit tzv. konektivitu venkova.

V reakci na současný stav bude prioritou obou institucí zejména podpora malých komunitních projektů a sociálních inovací, které by přispěly k rozvoji venkova, včetně drobného podnikání a vytváření nových pracovních míst. Klíčové, podle obou institucí, bude podporovat lepší zasíťování venkovského území sociálními službami, zpřístupnit zdravotní péči a posílit prevenci rostoucí předluženosti.

„Podpis tohoto memoranda mě velice těší. Budu rád, když Agentura pro sociální začleňování přispěje svou expertízou ke zlepšování životních podmínek na venkově. Vzhledem k vylidňování venkova bývají zejména senioři na venkově postižení sociální exkluzí, tzn. jak společenskou izolací, tak i chudobou a nezaměstnaností. Chceme nabídnout své znalosti i zkušenosti tak, aby i v této oblasti docházelo k postupnému zlepšování,” uvádí David Beňák, ředitel odboru pro sociální začleňování při Úřady vlády ČR.

Dalšími tématy, kterými se budoucí spolupráce těchto dvou institucí bude zabývat, bude mimo jiné také bytová politika, revitalizace zanedbaných území i programy na snížení rizik chudoby.

Místní akční skupiny tak spolu s Úřadem vlády ČR naváží na předchozí vládou schválenou Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 a Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020. Zaměří se mimo jiné také na podporu evropských dotačních výzev na boj s chudobou na venkově.

 

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování