Škola odmítla dát učitelce studijní volno kvůli důchodu, zastala se jí ombudsmanka

Na ombudsmanku se obrátila učitelka střední školy, kterou zaměstnavatel diskriminoval z důvodu věku. Odmítl jí poskytnout studijní volno, na které má ze zákona nárok. Zaměstnavatel to zdůvodnil vnitřním předpisem školy, který toto právo upíral učitelům pobírajícím starobní důchod. Po konzultaci s ombudsmankou se stěžovatelce podařilo zjednat nápravu.

Stěžovatelka pracovala jako učitelka střední školy jednadvacet let. Na sklonku minulého roku si požádala o starobní důchod a začátkem roku letošního jí bylo vedením školy oznámeno, že učitelé pobírající starobní důchod nemají nárok na studijní volno. Tento krok byl odůvodněn vnitřním předpisem školy.

Právo na poskytnutí studijního volna náleží ze zákona všem pedagogickým pracovníkům. Zákon nestanovuje žádné rozdíly z důvodu věku. Je totiž právem a také povinností pedagogů se dále vzdělávat. Stejně se k této otázce staví také Ministerstvo školství.

Ombudsmanka stěžovatelku informovala, že dle antidiskriminačního zákona je v pracovněprávních vztazích zakázáno zacházet s osobou méně příznivě z důvodu jejího věku. Z příslušného ustanovení předpisu dané školy přitom vyplývalo, že jsou zaměstnanci, kteří pobírají starobní důchod, znevýhodněni ve srovnání s ostatními kolegy.

Stěžovatelka seznámila s dopisem ombudsmanky vedení školy, které pak přestalo ve zbývající části školního roku příslušný předpis vůči stěžovatelce uplatňovat. V letošním školním roce pak dojde k přepracování vnitřních předpisů střední školy.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv