Mateřská dovolená by se měla jmenovat “mateřská péče” nebo jenom “mateřská”, doporučuje vládní výbor

Dne 8. října 2018 se již potřetí v tomto roce sešel Výbor pro sladění pracovního, osobního a rodinného života. Na tomto zasedání výboru vystoupil i poslanec Aleš Juchelka a odbornice na genderovou lingvistiku Jana Valdrová. Výbor se po podrobné diskuzi usnesl na podpoře poslaneckého návrhu za změnu názvu mateřské dovolené, rodičovské dovolené a otcovské dovolené. Poslanecký návrh usiluje o nahrazení slova „dovolená“ slovem „péče“. Členové výboru nejvíce podporují vynechání slova „dovolená“, takže by zůstalo pouze označení „mateřská“, „rodičovská“ či „otcovská“. Dále se na výboru diskutovaly navrhované změny zákoníku práce či studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR v oblasti rovného odměňování žen a mužů neboli gender pay gapu. Z uvedené studie mimo jiné vyplynulo, že např. domácnosti vysokoškoláků přicházejí v důsledku nerovného odměňování v průměru o 180 000 Kč ročně. 

 

Zdroj: Vláda ČR