Policy brief: Snížení nerovností ve stárnoucích společnostech

Population Europe vydala policy brief s názvem “Preventing Inequalities in Ageing Societies – Is there a rising risk of more unequal ageing?” Mezi hlavní sdělení dokumentu patří: 1) Nerovnost ve stáří je odrazem celoživotních drah jednotlivců; 2) Mladší generace v Evropě dnes pravděpodobně čelí vyšší nerovnosti ve stáří kvůli méně stabilním podmínkám na trhu práce a rozšiřujícím se nerovnostem v distribuci příjmů a příjmů domácností; 3) Snížení nerovností uvnitř společností musí být řešeno opatřeními, která se zabývají jak nerovnostmi v rámci generací, tak mezigeneračními nerovnostmi; 4) Aby se zvýšila rovnost příležitostí, měly by se výrazně zvýšit veřejné výdaje na vysoce kvalitní vzdělávání a na péči o děti, zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí; 5) Dobře navržený balíček politik boje proti nerovnostem by měl být založen na třech pilířích: prevenci nerovností v raném věku, zmírnění nerovností v mladším a dospělém věku a řešení nerovností ve starším věku.

 

Zdroj: Population Europe