ČSÚ: Hodnota dobrovolnické práce v roce 2016 meziročně vzrostla o 7,5 % na 6,4 mld

Počet neziskových institucí v České republice v roce 2016 vzrostl oproti předchozímu roku o 3,5 %. Mírně se snížil počet zaměstnanců těchto organizací, naopak vzrostl počet dobrovolníků, kteří odpracovali i více hodin práce. „V roce 2016 působilo v České republice 137 594 neziskových institucí, což je meziroční nárůst o 3,5 %. Největší nárůst byl zaznamenán u spolků, kterých nově vzniklo přes 3,5 tisíce,“ uvádí Petr Musil, ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ. V roce 2015 u nás působilo 132 953 neziskových institucí.

Neziskový sektor se v roce 2016 podílel na tvorbě HDP 1,66 %. Produkce se zvýšila na 118,5 mld. Kč a téměř polovinu této produkce vytvořily veřejné vysoké školy. V roce 2016 bylo 55 % produkce poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 16 % za netržní ceny.

Počet zaměstnanců neziskových organizací v roce 2016 vyjádřený v přepočtených úvazcích byl 104 087, což činí meziročně mírný pokles o 0,18 % oproti roku 2015, kdy se jednalo o 104 277 úvazků. Podíl na celkové zaměstnanosti České republiky v roce 2016 byl 2,0 %.

„Počet hodin odpracovaných dobrovolníky vzrostl v roce 2016 meziročně o 2,2 % na 46,1 milionu. Hodnota dobrovolnické práce činila 6,4 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 7,5 %. Dobrovolnická práce však není podle mezinárodních standardů zahrnuta v HDP,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Kromě terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, na které vynakládají své prostředky veřejné vysoké školy, připadá největší podíl vynaložených prostředků neziskovými institucemi na rekreační a sportovní služby (15,6 %), služby sociální péče (4,8 %), kulturní služby, ostatní vzdělávání a náboženství (vše po 4,5 %) nebo zdraví (4,1 %).

Financování netržních neziskových institucí se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (33,3 %) a příjmů za netržní produkci (23,7 %). Příspěvek dobrovolníků činí 10,9 %. Firemní dárcovství přispívá na provoz neziskových institucí 5 %, domácnostmi pak 7,9 %, z čehož je 6,1 % placeno jako členské příspěvky a zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2016 neziskové instituce získaly 3,4 % svých zdrojů.

„Nejvíce dotací ze státního rozpočtu, konkrétně 34,2 %, bylo poskytnuto organizacím z oblasti sportu. Dále pak organizacím působícím v oblastech sociálních věcí a zaměstnanosti, kde se jednalo o 29,7 % dotací. Pro oblast zaměstnanosti byla v roce 2016 určena také většina dotací z EU pro neziskové instituce,“ upozorňuje Jitka Fořtová z oddělení netržní ekonomiky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

 

Zdroj: ČSÚ