Ke konci října 2018 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 462,6 miliardy korun

Ke konci října 2018 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 462,6 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 22,6 mld. Kč, tj. o 5,1 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 17,0 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Výdaje na důchody v roce 2018 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu o 150 Kč a procentní výměry o 3,5 % (tj. v průměru o 475 Kč měsíčně). Ve schváleném rozpočtu byly na “sociální dávky” vyčleněny  prostředky ve výši 557,9 mld. Kč, což je o 5,3 % více než částka vyplacená v roce 2017 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,6 %). 

V dubnu 2017 byly převedeny z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění (letos se s žádnými převody na tento účel nepočítá, protože se počítá s mírným přebytkem tzv. důchodového účtu.). 

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 39,4 mld. Kč, tj. o 10,3 %, dosáhly 421,7 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 6,6 % proti skutečnosti roku 2017. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2018 o 6,8 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i růst průměrných pracovních příjmů.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 57,0 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 2,5 mld. Kč, tj. o 4,7 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2017 o 7,0 % vychází zejména ze zvýšení plateb z 920 Kč na 969 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1. 1. 2018.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 132,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 18,2 mld. Kč. Na jejich objemu i růstu se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 95,6 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství na deset měsíců roku ve výši 91,2 mld. Kč (v říjnu 2017 to bylo 78,7 mld. Kč) a o tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,4 mld. Kč (v říjnu 2017 to bylo 3,8 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení tarifních platů pedagogickým pracovníkům o 15 % a nepedagogickým pracovníkům o 10 % platné od 1. listopadu 2017.

 

Zdroj: Ministerstvo financí