BBC: Obezita a podvýživa zkracuje život o více než čtyři roky

Příliš vysoká tělesná váha nebo naopak podvýživa může podle studie publikované v časopise Lancet zkrátit život o čtyři roky. Jedna z největších studií tohoto druhu zahrnovala téměř 2 miliony pacientů registrovaných ve Velké Británii. Výzkumníci zjistili, že od věku 40 let měli lidé blízko horní hranice indexu tělesné hmotnosti (BMI) nejnižší riziko úmrtí v důsledku nemoci. BMI se vypočítá tak, že se hmotnost dospělého člověka v kilogramech vydělí druhou mocninou jeho výšky v metrech. “Zdravé” BMI skóre se pohybuje od 18,5 do 25. Většina lékařů se shoduje, že je to nejlepší metoda, jak diagnostikovat obezitu nebo podvýživu, protože se jedná o přesný a snadný způsob měření.

Hodnocení BMI podle Světové zdravotnické organizace (WHO). 

< 18,5 podváha
18,5 – 24,99 optimální váha
25 – 29,99 nadváha
30 – 34,99 obezita prvního stupně
35 – 39,99 obezita druhého stupně
> 40 obezita třetího stupně

Studie publikovaná v časopise Lancet Diabetes and Endocrinology ukázala, že průměrná délka života obézních mužů a žen je o 4,2 respektive 3,5 roku kratší než u lidí se zdravou hmotností podle BMI. Rozdíl u mužů a žen s podváhou byl ještě o něco vyšší, 4,3 roku pro muže a 4,5 roku pro ženy.

Úroveň tělesné hmotnosti prokazatelně souvisí se všemi příčinami smrti, včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění dýchacích cest, s výjimkou dopravních nehod.

 

Zdroj: BBC News