Chronickou depresí trpí nejčastěji obyvatelé Irska a Islandu. V Česku je podíl lidí s depresí jeden z nejnižších v Evropské unii

V roce 2014 uvedlo celkem 7 % obyvatel Evropské unie (EU), že trpí chronickou depresí. Nejvyšší podíl lidí s chronickou depresí v EU byl registrován v Irsku (12 %). Více než 10 % lidí, kteří uvedli, že mají dlouhodobou depresi, byl zaznamenán také v Portugalsku, Německu a Finsku. Naopak v České republice, Kypru, Bulharsku a Rumunsku byl podíl osob hlásících depresi nejnižší (nižší než 4 %). Údaje zveřejnil Eurostat při příležitosti Světového dne duševního zdraví.

Podíl osob s depresivními poruchami je v jednotlivých státech EU vyšší u žen než u mužů. Podíl žen uvádějících chronickou depresi byl nejvyšší v Portugalsku (17 %). Portugalsko zaznamenalo největší rozdíl mezi muži a ženami v EU (o 11 procentních bodů vyšší než u mužů). Rozdíl mezi muži a ženami 5 a více procentních bodů byl zaznamenán rovněž ve Španělsku, Lotyšsku a Švédsku.

Údaje o chronické depresi pocházejí z druhé vlny Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS – European Health Interview Survey), které se uskutečnilo v letech 2013 až 2015 a týkalo se lidí ve věku 15 a více let. Průzkum obsahoval otázky týkající se sebehodnocení zdraví jednotlivce a údajů o chronických onemocněních, ke kterým došlo během předchozích 12 měsíců. Další vlna průzkumu bude provedena v roce 2019.

 

Podíl osob s chronickou depresí podle pohlaví (2014)*

Stát/pohlaví Celkem* Muži Ženy
Island 14,8 12,3 17,2
Irsko 12,1 10,8 13,4
Portugalsko 11,9 5,9 17,2
Turecko 11,0 7,4 14,5
Německo 10,6 9,0 12,1
Finsko 10,5 9,0 11,9
Švédsko 9,6 7,1 12,1
Lucembursko 9,5 8,2 10,7
Lotyšsko 9,1 6,0 11,5
Spojené království 8,9 7,3 10,4
Slovinsko 8,8 6,9 10,7
Dánsko 8,0 6,6 9,4
Nizozemí 7,9 6,6 9,1
Španělsko 7,8 4,8 10,7
Rakousko 7,7 5,7 9,5
Evropská unie 7,1 5,3 8,8
Norsko 6,9 4,9 9,0
Belgie 6,7 4,9 8,3
Francie 5,9 3,9 7,7
Chorvatsko 5,7 5,1 6,2
Itálie 5,5 3,8 7,1
Malta 5,4 4,2 6,5
Maďarsko 4,9 3,1 6,5
Estonsko 4,8 4,0 5,4
Řecko 4,7 3,2 6,0
Litva 4,7 2,9 6,1
Polsko 4,2 2,7 5,6
Slovensko 4,2 3,0 5,3
Česko 3,9 3,1 4,6
Kypr 3,6 2,5 4,7
Bulharsko 3,2 2,1 4,2
Rumunsko 1,5 1,0 2,0

Zdroj: Eurostat [hlth_ehis_cd1e]

* Řazeno sestupně podle hodnoty ve sloupci “Celkem”

 

Podíl obyvatel s chronickou depresí podle pohlaví (2014)

 

Zdroj: Eurostat