Senátoři ODS podají ústavní stížnost kvůli nerovnému přístupu ke zdravotní péči v regionech

Skupina senátorů připravila ústavní stížnost, která napadá systém úhrad ve zdravotnictví. Problém spatřují senátoři zejména ve způsobu výpočtu úhrad za lékařské úkony. Ten totiž podle nich mimo jiné velmi silně diskriminuje některé regiony a situace v těchto krajích se neustále zhoršuje. „Považuji za skutečně trestuhodné, aby existovaly neopodstatněné a neodůvodněné rozdíly v úhradách zdravotnickým zařízením za péči o pacienta. Jak je možné, že nemocnice v Praze dostanou 3,5x více peněz v přepočtu na počet obyvatel, než nemocnice ve Zlínském kraji? To mají lidé na Valašsku a Slovácku, jejich zdraví a životy, 3,5krát nižší hodnotu? Například na Karlovarsku je tento rozdíl dokonce ještě výraznější – tamní nemocnice dostávají na pacienta téměř 6x méně, než je tomu v Praze. Je nutné chránit pacienty, jejich zdraví je přece na prvním místě!“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta. Podle něj by narovnání této diskriminace přineslo zdravotnickým zařízením například ve Zlínském kraji až 1,2 miliardy korun ročně navíc.

Systém zdravotnictví kvůli nesprávně nastaveným regulacím podle autorů stížnosti nefunguje efektivně. Pacienti nemají stejný přístup ke zdravotní péči ve všech regionech. Tyto rozdíly se navíc stále výrazněji prohlubují.

Autoři stížnosti poukazují nejen na nespravedlivé úhrady za úkony, kdy jednotlivá zdravotnická zařízení v různých regionech mají několikanásobné rozdíly v úhradách za pacienta. Dále upozorňují na to, že existuje značně pokřivená smluvní síť mezi poskytovateli péče a pojišťovnami.

„Ministerstvo zdravotnictví nedávno vydalo novou úhradovou vyhlášku. Ta se ale opět drží netransparentních regulací, které překračují přípustné ústavněprávní limity. Fakt, že se senátoři rozhodli podat ústavní stížnost, považuji za jeden ze způsobů řešení této situace, kterou způsobila svou nečinností předchozí ministerstva zdravotnictví,“ dodal specialista na zdravotnické právo ze společnosti PwC, Ondřej Dostál, který je současně autorem ústavní stížnosti.

Stávající systém je podle předkladatelů stížnosti dlouhodobě neudržitelný. V případě, kdy by nastalo zpomalení hospodářského růstu země, může podle nich dojít k vyvolání opravdu vážné ekonomické krize ve zdravotnictví.

„Nemůžeme přehlížet výrazné problémy zdravotní péče, které jsou způsobeny nespravedlivými regulacemi v systému. Peníze ve zdravotnictví dnes bohužel ‚nejdou za pacientem‘, jak by tomu mělo být,“uvedl dále Dostál.

„V praxi dochází k tomu, že narůstají ekonomické ztráty řady zdravotnických zařízení po celé České republice, finanční prostředky nejsou rozdělovány spravedlivě, zhoršuje se lékařská péče a prohlubuje se nedostatek zdravotníků, kteří odcházejí do jiných odvětví nebo dokonce do zahraničí. Podání ústavní stížnosti je bohužel jedinou možností senátorů, jak přispět k řešení problémů, způsobených nekvalitní úhradovou vyhláškou,“ doplňuje Miloš Vystrčil, předseda senátorského klubu ODS.

Pokud by na základě nálezu Ústavního soudu došlo ke zrušení alespoň některých kritizovaných ustanovení zákonů a vyhlášek, ministerstvo by muselo přistoupit k vypracování moderní právní úpravy, odpovídající potřebám medicíny 21. století.

Autoři stížnosti věří, že nález Ústavního soudu otevře cestu k napravení současného stavu, odstranění diskriminace regionů, narovnání pravidel směrem k férovějšímu přístupu k lékařům i dalším zdravotnickým pracovníkům, a tím v konečném důsledku především ke zkvalitnění péče o pacienty.

 

Zdroj: Senát PČR