Zakázku na informační systém pro dohled nad hazardními hrami získala společnost CCA Group

Ministerstvo financí podepsalo smlouvu s dodavatelem Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami (AISG). Do výběrového řízení podalo nabídku pět zájemců. Hodnotícím kritériem byla nejen výše nabídkové ceny, ale i výše nákladů na pořízení a provoz technické infrastruktury po dobu pěti let provozu systému. Vítěznou nabídku předložila obchodní společnost CCA Group.

„Po razantním omezení ilegálního hazardu, zpřísnění podmínek pro provozovatele a zavedení souboru ochranných opatření proti vzniku závislosti je posledním zbývajícím krokem v moderní a funkční regulaci hazardu vybudování příslušného IT systému včetně registru vyloučených hráčů,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Rejstřík vyloučených hráčů zamezí v hraní příjemcům dávek v hmotné nouzi, dlužníkům v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají,“ doplnila Alena Schillerová.

Informační systém usnadní komunikaci mezi státními institucemi, které se podílejí na správě daně nebo vykonávají působnost v oblasti provozování hazardních her. Do systému budou zapojeny i města a obce, které mají výlučnou pravomoc regulovat herny a kasina na svém území.

Informační systém pro dohled nad hazardními hrami se skládá ze třech částí, správní, dozorové a analytického modulu. Správní část funguje jako centrální místo pro správu informací a dokumentů nezbytných pro regulaci hazardních her. Informační systém v této části soustřeďuje všechny úkony související s vydáváním povolení, kontrolní činností. Dozorová část zajišťuje podporu registrace hráčů a vedení rejstříku osob vyloučených z hraní hazardních her.

Třetí část AISG, analytický modul, nebyla součástí veřejné zakázky, neboť bylo rozhodnuto, že bude dodáván in house. Analytický modul bude shromažďovat veškerá finanční a herní data, jejichž formát předepisuje vyhláška k pasivním přístupům, která byla dne 11. 12. 2018 notifikována Evropskou komisí bez jakýchkoli připomínek. Výstupem budou reporty a analýzy potřebné pro výkon dozoru a kontroly nad hazardními hrami.

Pracovníci dozorových orgánů budou v rámci informačního systému pracovat pouze s pseudonymizovanými identifikátory, tedy nikoliv jménem, příjmením ani osobními údaji jednotlivých hráčů.

Nový zákon o hazardních hrách jako celek nabyl účinnosti 1. ledna 2017. Původní zákon o loteriích z roku 1990 byl již zcela zastaralý, nový zákon oblast hazardu upravuje komplexním a moderním způsobem. Již v průběhu roku 2017 vyčistil český trh s hazardem na internetu od drtivé většiny ilegálních provozovatelů, kteří ignorovali původní regulaci a vyhýbali se daňovým povinnostem. V oblasti land-based hazardu zavedl dvoustupňové povolovací řízení a eliminoval tzv. zvláštní provozní režimy, tzn. hazard v restauracích, barech či benzinových pumpách. Zákon o hazardních hrách v přechodných ustanoveních počítal s vytvořením informačního systému, včetně rejstříku vyloučených hráčů, jejichž správcem bude Ministerstvo financí.

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR