Od roku 2010 počet studentů na vysokých školách klesl o 100 tisíc. Počet studujících cizinců vzrostl

Na 64 soukromých a veřejných vysokých školách v České republice studovalo v roce 2017 podle údajů ČSÚ téměř 300 tis. studentů, přičemž v naprosté většině (90 %) se jednalo o studenty veřejných vysokých škol. Počet studentů na českých vysokých školách rostl až do roku 2010, kdy jich zde studovalo téměř 400 tisíc, od té doby jejich počet každoročně klesá a nyní je vysokoškolských studentů o čtvrtinu méně. Analogicky s tím od roku 2013 klesá i počet absolventů, kterých bylo v minulém roce 72 tis. V České republice je dlouhodobě 26 veřejných vysokých škol. Ostatní studenti navštěvovali soukromé vysoké školy (celkem 38 institucí). 

V roce 2017 na vysokých školách studovalo 22,2 tisíc doktorandů. Počet studentů v doktorském studiu byl nejvyšší v roce 2010, kdy se vyšplhal téměř na 26 tisíc. Muži se snaží o doktorský titul častěji než ženy, ale rozdíly v jejich počtech nejsou velké. Doktorské studium v roce 2017 absolvovalo 2,4 tisíc studentů, z toho 60 % mužů a 40 % žen.

Mezi studenty dlouhodobě převažuje zájem o obory ze skupiny Obchod, administrativa a právo (20 % všech vysokoškolských studentů). Zároveň však tyto obory od roku 2010 zaznamenávají jeden z nejvyšších poklesů studujících, kterých za posledních 7 let ubylo o téměř třetinu. Oblíbené jsou také technické obory, ovšem i tyto se v posledních letech potýkají s úbytkem studentů, který odpovídá celkovému úbytku vysokoškoláků. Výrazně klesá počet studentů (dříve třetí nejčastější) skupiny oborů Vzdělávání a výchova, kterých je od roku 2010 méně o celých 33 % a nyní tvoří jednu desetinu studentů.

Ženy tvoří většinu studentů i absolventů

Ženy tvoří dlouhodobě nadpoloviční většinu studentů (56 %) i absolventů (60 %) vysokých škol. V minulém roce studovalo na vysokých školách téměř 168 tisíc žen. Ženy častěji než muži studují Společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (63 %), Umění a humanitní vědy (66 %) i Přírodní vědy, matematiku a statistiku (59 %). Ve studijních oborech ze skupiny Technika, výroba a stavebnictví v roce 2017 ženy tvořili jednu třetinu (33 %).

Každý sedmý student vysokých škol je cizinec

Celkem na veřejných a soukromých vysokých školách v ČR studuje 43,8 tis. cizinců. Před 10 lety byl přitom cizincem pouze každý 13. student veřejných a soukromých vysokých škol. Za posledních 10 let jejich počet narostl 1,6 násobně a každoročně jich na českých vysokých školách přibývá. Pokud se zaměříme pouze na soukromé školy, zde cizinci tvoří téměř pětinu všech studentů (19 %). Na veřejných vysokých školách cizinci tvoří 14 % podíl.

Stejně jako pro české, tak i pro zahraniční studenty je nejatraktivnější skupinou oborů Obchod, administrativa a právo, které studuje nejvíc, tedy 21 % všech cizinců. Další atraktivní oblast pro studenty cizince je Zdravotní a sociální péče, které studuje 18 % všech cizinců. Téměř tři čtvrtiny z nich studuje Humánní medicínu.

Společenské vědy studuje 11 % všech cizinců a Umění a humanitní vědy 9 %. Nejmenší zájem zahraniční studenti projevovali o skupinu oborů Vzdělávání a výchova, které zaujaly jen 790 cizinců (2 % studujících cizinců).

Klesá i počet studentů na vyšších odborných školách

V minulém školním roce studovalo na 166 vyšších odborných školách téměř 20 tisíc studentů.Za posledních 10 let došlo k úbytku nejen studentů, ale i nově přijatých do 1. ročníku a absolventů vyšších odborných škol. Většina z nich, 65 % studovala v denní formě vzdělávání, 73 % studentů vyšších odborných škol byly ženy.

Více než polovina studentů vyšších odborných škol studuje obory ze skupiny Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky, na kterých převážnou většinu studentů tvoří ženy, a to až 88 %. Druhou nejnavštěvovanější skupinou oborů je Obchod, administrativa a právo, které studuje 17 % studentů. Opět převážnou část tvoří ženy, a to téměř 70 %.

Viz celá analýza na stránkách ČSÚ.

 

Zdroj: Český statistický úřad