Vězeňská služba zahájila projekt zaměřený na práci se zadluženým klientem ve výkonu trestu a po propuštění

Od 1. února 2019 započala realizace dvouletého projektu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, který se zaměřuje na vytvoření metodických postupů při práci se zadluženým klientem, jenž využívá služeb sociální práce v době výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Cílem projektu je ošetřit systémový přístup státu a zajištění kontinuální sociální práce s klientem, který byl jednak pachatel trestného činu (s přetrvávajícími riziky pro společnost v podobě opakování trestné činnosti) a jednak je osobou s kumulovanými problémy sociálního charakteru. Tento druh klienta vyžaduje odlišný přístup v porovnání s běžným občanem, který je zatížen dluhy.

Bude vytvořena metodika standardizovaného programu a metodiky pro zajištění kontinuální sociální práce se zadluženým klientem, resp. osobou ve výkonu trestu odnětí svobody a po jejím propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Standardizovaný program bude zaveden do praxe Vazební věznice Praha Pankrác a Vazební věznice Praha Ruzyně, v rámci projektu ověřen a v následujícím období  zaveden do praxe všech věznic.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem hl. města Prahy a společností Lighthouse o.s.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

 

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR