České dráhy umožní po zásahu ombudsmanky přepravu asistenčních psů pomocí zdvihacích plošin

Na ombudsmanku se obrátila žena se zdravotním postižením, která je po úraze na invalidním vozíku. Ve svém životě využívá služeb asistenčního psa. Jeho pomoc však nemohla využít při přepravě vlakem. Cestovala totiž spoji, které nejsou bezbariérové a do kterých proto musela nastupovat pomocí zdvihací plošiny. Tu však nesměli využívat asistenční psi. Hrozilo, že se její starší pes při seskakování z vlaku zraní. Po jednání ombudsmanky se zástupci Českých drah se podařilo najít řešení, které umožní přepravu asistenčních psů pomocí zdvihacích plošin.

Asistenční psi se ve vlacích mohou běžně přepravovat. V tomto případě však byl problém s nastupováním a vystupováním psa, který musel do vlaku sám vyskočit nebo z něj seskočit, což bylo s ohledem na jeho váhu a stáří poměrně rizikové. Zaměstnanci drah odmítli při nakládce a vykládce asistenčního psa asistovat a jeho naložení pomocí zdvihací plošiny nebylo možné. Využití plošiny pro zdvihání asistenčního psa odporovalo technické dokumentaci. Zaměstnanci tak jednali v souladu s předpisy.

„Na základě našeho jednání se České dráhy rozhodly zapracovat do vnitřních norem a dopravních podmínek možnost nakládky a vykládky asistenčních psů pomocí zdvihacích plošin. Velmi oceňuji proaktivní přístup společnosti České dráhy. Toto opatření představuje pro osoby, které pomoc asistenčního psa potřebují, velký přínos a ulehčení při cestování vlakem,“ říká ombudsmanka Anna Šabatová.

Pes vycvičený pro doprovod osoby se zdravotním postižením musí být chápán jako nepostradatelná součást této osoby, která jí umožňuje plně uplatňovat právo na volný pohyb, samostatnost a nezávislost.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv