Sedm z deseti Čechů vnímá míru zadlužení obyvatel jako závažný problém

Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva za vysokou. Sedm z deseti Čechů přitom vnímá míru zadlužení běžných občanů ČR jako závažný problém. Pro čtvrtinu (25 %) lidí je zadlužení běžných občanů dokonce problém „velmi závažný“, podle další poloviny (46 %) Čechů jde o problém „závažný“. Dohromady čtvrtina (24 %) dotázaných v zadluženosti občanů nespatřuje závažný problém, 8 % neví. V rámci lednového šetření to zjistilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Zadlužení ČR jako státu pokládají za závažný problém tři pětiny (59 %) občanů, když jako „velmi závažný problém“ je vnímá asi pětina (19 %) dotázaných a pro další dvě pětiny 40 % jde o problém závažný. Přibližně třetina (32 %) lidí zadluženost ČR jako státu nevnímá jako závažný problém a zbývajících 9 % uvedlo, že „neví“.

Vnímání míry zadlužení státu jako závažného problému od roku 2013 klesá, kdežto míra závažnost zadlužení obyvatelstva po poklesu v roce 2016 zůstává téměř beze změny. 

Podobně jako u míry zadluženosti i v případě problematičnosti zadlužení nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi věkovými kohortami či vzdělanostními kategoriemi.

Zpracoval:
Milan Tuček
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Tel.: 210 310 586; e-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

 

Zdroj:  CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.