Závěrečné konference k projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Zveme Vás na závěrečnou konferenci s názvem „Pro síť, pro kvalitu, pro rodinu“, která se koná v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Konference s totožným programem se uskuteční v těchto městech a termínech:

  • Ústí nad Labem: 24. dubna 2019
  • Brno: 30. dubna 2019
  • Olomouc: 7. května 2019
  • Pardubice: 16. května 2019
  • Praha: 20. května 2019

Akce je určena všem zástupkyním/zástupcům z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, školství, zdravotnictví, volného času, samosprávy, policie, justice a dalším aktérkám/aktérům sítě služeb.

Co se na konferenci dozvíte?

Představíme Vám výstupy projektu, který usiluje o rozvoj spolupráce a zkvalitňování systému péče o ohrožené děti tak, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat ve svých rodinách, popř. rodinách náhradních.   Dozvíte se, co se podařilo v oblasti:

  • síťování služeb, inovací a prevence ohrožení dětí;
  • celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD a statistického a kvalitativního monitoringu SPOD;
  • náhradní rodinné péče.

Viz předběžná pozvánka. Program právě připravujeme.

Přihlašování přes registrační formulář bude otevřeno přibližně na začátku března.

 

Zdroj: Právo na dětství