Konference “Podpora a rozvoj neformální péče – jak na to”

Místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská za odborné pomoci společnosti Alfa Human Service, z.s. si Vás dovoluje pozvat na konferenci Podpora a rozvoj neformální péče – jak na to. Konference se uskuteční 5 března 2019 od 9 do 13 hodin v Senátu Parlamentu ČR  (Frýdlantský salonek, vstup přes recepci „A“ z Valdštejnské ulice).

I. část (9 – 11 hodin):

  • Úvodní slovo: místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Mgr. Miluše Horské
  • Shrnutí problematiky tématu neformální péče (Alfa Human Service, Mgr. Martina Chmelová)
  • Pečující osoby v datech a jejich možná podpora na úrovni samosprávy (Fond dalšího vzdělávání, PhDr. Hana Geissler)
  • Aktuální informace k tématu neformální péče ze strany MPSV ČR (zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí)
  • Příspěvek na péči z pohledu Úřadu práce České republiky (zástupce Úřadu práce)
  • Diskuse, dotazy 

Přestávka na občerstvení  

II. část (11:30 – 13 hodin)

  • Situace pečujících osob a další směřování na území Prahy (zástupce hl. města Prahy –v jednání)
  • Jak podpořit pečující osoby v rámci Pardubického kraje (koncepční oddělení odboru sociálních věcí Pardubického kraje: Ondřej Flégr, vedoucí oddělení a Edita Moučková, referent)
  • Jak podpořit pečující osoby v rámci městské části Praha 7 (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 7, PaedDr. Miroslav Luczka)

Diskuze

Konferenci a diskuzi bude moderovat Mgr. Vladislav Fryč

Prohlídka Senátu Parlamentu ČR (fakultativně v případě zájmu) 13:30 – 14:30 h.

Svoji účast včetně zájmu o prohlídku Senátu prosím potvrďte do 25. 2. 2019 na e-mailu: petra.adamkova@alfabet.cz

Účast na konferenci není zpoplatněna.

Při vstupu do Senátu Parlamentu ČR je třeba prokázat se platným dokladem a projít bezpečnostní kontrolou.

 

Zdroj: Helpnet