Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy

Více než polovina všech zaměstnanců považuje stres při práci na svém pracovišti za obvyklý. Ukázal to průzkum Evropské agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci realizovaný v rámci Evropského podnikového průzkumu nových pracovních rizik (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks – ESENER), který se tentokrát zaměřoval také na psychosociální rizika jako jsou stres, šikana a obtěžování, tedy na faktory, o nichž se sice často hovoří, ale v mnoha podnicích jsou jako bezpečnostní rizika stále přehlíženy. Míra výskytu šikany či násilí na pracovišti se dle různých průzkumů různí – od 12 % (SLIC 2012) přes 21 % (průzkum STEM/MARK 2013) až po 32 % výskyt šikany ze strany nadřízeného (bossing) zjištěný v rámci projektu „Stres, deprese a životní styl v České republice“, který v roce 2014 proběhl na 1. lékařské fakultě UK. 

Češi se cítí v práci nedoceněni

„Pokud se na pracovišti zvyšuje celková nespokojenost mezi zaměstnanci, objevuje se absentismus či prezentismus, pracovníci podávají horší pracovní výkon, pak důvodem mohou být právě psychosociální rizika. Jejich dopad lze pozorovat i na pracovní úrazovosti, krátkodobé nemocnosti či v negativním sociálním chování na pracovišti, mezi které řadíme šikanu, mobbing (šikana ze strany kolegů), bossing (šikana ze strany nadřízeného), násilí či zneužívání. U jednotlivců se v důsledku těchto jevů mohou projevit poruchy duševního i fyzického zdraví, jako jsou únava, úzkosti, depresivní příznaky, bolesti hlavy, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, poruchy spánku či příznaky syndromu vyhoření,“ říká MUDr. Vladimíra Lipšová ze Státního zdravotního ústavu.

Přečíst celý článek.

 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU OSHA) koordinuje výzkumné i osvětové činnosti v této oblasti prostřednictvím sítě spolupracujících národních informačních center BOZP, v České republice služby tohoto centra, tzv. Focal Pointu (viz www.ceskyfocalpoint.cz), zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Zdroj: BOZPinfo.cz