“Děkujeme”, sociální pracovníci obdrželi od ministerstva ocenění “Gratias”

Dne 19. března pořádalo ministerstvo ve spolupráci s Univerzitou Karlovou konferenci u příležitosti Světového dne sociální práce na téma Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce s podtitulem 100 let historie sociální práce v ČR. Na této konferenci bylo sociálním pracovníkům podruhé v historii předáno ocenění „Gratias”.

Každé třetí úterý v měsíci březnu, již od roku 1983, je Mezinárodní federací sociálních pracovníků společně s OSN, Mezinárodní asociací škol sociální práce a Mezinárodní radou pro sociální práci vyhlašován Světový den sociální práce. Ministerstvo se k tomuto dni již několikátý rok hlásí pořádáním odborné konference určené sociálním pracovníkům. V roce 2018 bylo její součástí historicky první předání ocenění sociálním pracovníkům v praxi. Letos převzali sociální pracovníci ocenění Gratias z rukou náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky Jany Hanzlíkové a ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Davida Pospíšila.

Ocenění ministerstva s názvem „Gratias” v překladu symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům za jejich každodenní nelehkou práci a snahu mírnit dopady a řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů. Ocenění je udělováno v pěti kategoriích, jelikož výkon sociální práce je realizován v různých resortech a oblastech. Ocenění je tak možné získat v kategorii veřejná správa, sociální služby, zdravotnická zařízení, vězeňství, školy a školská zařízení a v kategorii za významný přínos v oblasti sociální práce. V letošním roce odborná komise z více než 230 nominací rozhodla o ocenění následujících sociálních pracovníků a pracovnic:

  • v kategorii veřejná správa: Mgr. Robert Sutorý
  • v kategorii sociální služby: Mgr. Bohuslava Horská
  • v kategorii zdravotnická zařízení: Dana Štefečková
  • v kategorii vězeňství: Mgr. Ludmila Nováková, DiS.
  • v kategorii významný přínos v oblasti sociální práce: PaedDr. Hana Mrňková a prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Odborná konference je za námi a již nyní začínáme připravovat její realizaci v příštím roce. Světový den sociální práce byl v letošním roce podpořen také vysíláním rozhlasových a televizních spotů. Realizace všech těchto aktivit je možná díky projektu ministerstva s názvem Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, který je zaměřen na profesionalizaci sociální práce v České republice a podporu pozitivního mediálního obrazu sociální práce. Více informací o projektu je možné získat na www.budmeprofi.cz.

 

 

Zdroj: MPSV