V Brně a Praze se uskutečnily konference k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví

Ve dnech 28. února a 1. března 2019 se v Brně a Praze uskutečnily pod patronátem Ministerstva zdravotnictví a týmu Reformy psychiatrie jednodenní odborné konference, věnované představení a připomínkování Národního akčního plánu pro duševní zdraví.

Na konferenci byli pozváni, a osobně se jí zúčastnili, nejen zástupci zdravotnictví a psychiatrie (ministerstvo zdravotnictví, tým Reformy psychiatrie, vedení a lékaři psychiatrických nemocnic, klinik a oddělení, odborných sdružení zastupující psychology i zdravotní a psychiatrické sestry), ale také reprezentanti občanských              sdružení, zastupujících poskytovatele sociálních služeb, pacienty a rodinné příslušníky. Nechyběli ani zástupci zdravotních pojišťoven a veřejné správy – ministerstva školství, spravedlnosti, krajů, měst a obcí. Celkem se konferencí zúčastnilo 135 odborníků ze všech krajů České republiky.

O úvodní slovo se za ministerstvo zdravotnictví postaral PhDr. Ivan Duškov, který přivítal účastníky, představil stručně program a také moderátory a lektory pro jednotlivá témata. Po stručném představení problematiky tvorby Národního akčního plánu pro duševní zdraví pokračovala konference rozdělením účastníků do pracovních        skupin, zaměřených na vybraná témata. Každý z účastníků měl na základě svých preferencí příležitost absolvovat 2 skupiny témat, rozdělených do dvouhodinových bloků.

  • Legislativa + Financování
  • Destigmatizace + prevence + Lidské zdroje, odborná příprava
  • Řízení a koordinace + meziresortní spolupráce + síť služeb
  • Zlepšování kvality + obhajoba práv a zájmů klientů a jejich rodinných příslušníků

Práce v malých skupinách umožnila lektorům představit účastníkům podrobně problematiku jednotlivých témat. Hlavní přínos však vidíme v následných diskuzích, kde jsme společně hledali východiska a řešení případných problémů. To přivítali i účastníci konference, kteří ocenili otevřenost v komunikaci a odbornou erudici přednášejících. Celkově hodnotíme konference jako velmi přínosné a doporučujeme využívat podobný formát i v případě prezentace jiných témat.

 

Zdroj: Reforma péče o duševní zdraví (www.reformapsychiatrie.cz)