Sestry domácí péče upozorní na krizovou situaci happeningem před ministerstvem zdravotnictví. Na prvního máje ovážou stromy červenými mašlemi

Sestry domácí péče se ve středu 1. května v 11 hodin vypraví před budovu ministerstva zdravotnictví a stromy před ním ovážou červenými mašlemi. Tímto gestem se ve Svátek práce obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a žádají jej o zastání. Opakovaná jednání ukazují, že zdravotní pojišťovny se k této důležité a velmi efektivní části veřejného zdravotnictví, která se nachází ve vleklé krizi, chtějí dál chovat nespravedlivě. Sestry domácí péče jsou od loňského srpna ve stávkové pohotovosti a červené mašle se staly jejím symbolem.

Sestry se sejdou v 11 hodin na Náměstí pod Emauzy u budovy Ministerstva zdravotnictví. Mašle, kterými ovážou stromy, mají ministru Vojtěchovi připomenout, že i jeho se situace týká, že i jeho ministerstvo má připnutou mašli. Jsou také žádostí o zastání se těchto kvalifikovaných pracovnic, které v porovnání se sestrami v nemocnici berou minimálně o 10 tisíc korun měsíčně méně. Zdravotní pojišťovny totiž jednak neproplácejí všechny výkony, které zdravotní sestry provedou, jednak cena výkonů neodráží jejich skutečné náklady. Tento přístup má za následek podfinancování oblasti domácí péče a zatáhl její poskytovatele do vleklé krize.

Zatím dvě dubnová jednání se zdravotními pojišťovnami v tzv. dohodovacím řízení o platbách pro příští rok opět nepřinášejí řešení krizové situace. Zástupci pojišťoven situaci zlehčují a bagatelizují význam odchodů sester z domácí péče. „Pro zdravotní pojišťovny jde o směšné částky – domácí zdravotní péče činí necelé jedno procento výdajů zdravotního pojištění. Ale nám jde o existenci,“ říká koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika Ludmila Kučerová. Právě proto sestry poskytující domácí péči potřebují, aby se jich ministr zastal. Jak u pojišťoven, tak bezodkladnou úpravou tzv. mzdových indexů, které se nezměnily od roku 2016, zatímco mzdy a platy v ostatních odvětvích zdravotnictví se zvyšovaly už dvakrát. Zaplatit průměrně 25 tisíc hrubého měsíčně kvalifikované sestře je nerovné, nespravedlivé a neudržitelné. Pokud není cílem zdravotních pojišťoven udržet v domácí péči odborníky, mělo by to být rozhodně zájmem ministra zdravotnictví.

Zdravotní sestry poskytující domácí péči na sebe upozornily na začátku dubna, kdy si připnuly červenou mašli jako symbol svých požadavků. Symbolizuje svázání sester s jejich pacienty, ale i svázané ruce, které při tom mají. Červené mašle také symbolizují srdce. Samotná barva se váže nejen k charitním barvám, ale je i symbolem lásky nebo krve. Stuha může symbolizovat i jakousi pomyslnou červenou linii, která byla překročena.

Další informace najdete na www.charita.cz/stavkova-pohotovost.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice. V oblasti domácí zdravotní péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála, poskytuje jejích 836 sester pomoc 37 400 klientům ročně.