Život ve vyloučených lokalitách zkracuje život a vede k šíření nemocí. Zdraví můžou zlepšit intervence v terénu

Ačkoliv je úroveň zdravotní péče v České republice na špičkové úrovni, a to i ve srovnání s ostatními zeměmi evropské osmadvacítky, stále jsou zde skupiny lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, které mají nižší dostupnost zdravotní a sociální péče. Právě na to míří projekt Státního zdravotního ústavu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, který byl dnes představen na národní konferenci v Nemocnici Na Homolce.

Chudí a nevzdělaní lidé umírají častěji na kardiovaskulární onemocnění, trpí častěji nemocemi trávicího a dýchacího traktu. V poslední době u nich stoupá, stejně jako ve většinové populaci výskyt diabetu 2. stupně a zároveň se zhoršují ukazatele, které jsou indikátory výše chronických neinfekčních onemocnění: vysoký krevní tlak, hodnoty cholesterolu v krvi a nadváha a obezita. Infekční onemocnění, např. hepatitida, průjmová onemocnění, onemocnění dýchacích cest se v nevyhovujících podmínkách bydlení velmi rychle šíří.

Život ve vyloučených lokalitách neumožňuje dodržování protiepidemických opatření ale často ani pravidla základní hygieny. Rizikové faktory nesprávného způsobu života lze přitom poměrně dobře ovlivnit vhodnými intervenčními postupy. Soubor programů a metodik ke snižování rizik životního stylu se proto jeví efektivním nástrojem pro zvyšování zdravotní gramotnosti – a to je jeden z hlavních cílů projektu.

Sociálním vyloučením a chudobou ohrožená populace disponuje omezenými zdroji v materiální, finanční, společenské a informační oblasti. Z toho vyplývají i nedostatečné znalosti o zdravém způsobu života a rizikových a protektivních faktorech zdraví. Snížená dostupnost relevantních informací vylučuje schopnosti naučit se s informacemi nakládat a vědomě rozhodovat ve prospěch zdraví. Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, jehož příprava započala již v roce 2018 a potrvá do roku 2022, má za cíl vytvořit chybějící infrastrukturu pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v ČR a zvyšovat zdravotní gramotnosti u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Celkově je na projekt alokováno 241 312 155 korun, z toho 187 167 790 je příspěvek z evropského Operačního programu zaměstnanost 2014-2020 a zbytek je podpořen ze státního rozpočtu.

V současné době v ČR žije asi 95 000 až 115 000 sociálně vyloučených osob, tedy lidí potýkajících jak s chudobou, tak nedostatečnou integrací do většinové společnosti a možností využívat standardní zdravotní a navazující sociální služby. Tyto osoby mají o více než 10 let nižší střední délku dožití, což souvisí s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví a jejich zdravotně rizikovým chováním. Je mezi nimi například vysoký počet kuřáků (65 % oproti 30 % u většinové populace), vysoký podíl obézních a lidí s nadváhou, nevhodnými stravovacími návyky, téměř nulovou pohybovou aktivitou a nízkou zdravotní gramotností.

Tito lidé jsou v naší zemi koncentrováni v 606 sociálně vyloučených lokalitách. Ze srovnání těchto výsledků s výsledky obdobné analýzy z roku 2006 přitom vyplývá, že se počet sociálně vyloučených osob zvýšil asi o dvě pětiny až jednu polovinu a počet sociálně vyloučených lokalit takřka o 80 %. Do sociálního vyloučení se tak vlivem socioekonomického vývoje společnosti propadá stále více obyvatel České republiky.

„Cílem našeho projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Bude zřízeno 14 regionálních center podpory zdraví jako odborné základny pro realizaci nově vytvořených 66 intervenčních programů podpory. Programy budou připraveny jako interaktivní přednášky, kurzy zdravého životního stylu s praktickými ukázkami, dny zdraví v komunitě, kurzy pohybové aktivity ve vyloučených lokalitách nebo coby individuální konzultace prostřednictvím mediátorů s možností přizvat lékaře nebo jiného odborníka,“ představil základní parametry projektu ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.

 

„Žijí mezi námi lidé, kteří potřebují pomoci, vzdělávat se a navést tak, aby se o své zdraví sami dostatečně starali a zároveň dokázali dobře využívat péči, kterou jim náš systém zdravotnictví nabízí. To přináší projekt Státního zdravotního ústavu, v rámci kterého budou osobám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením pomáhat terénní pracovníci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Foto: freeimages.com, MZ ČR