KDU-ČSL: Potřebujeme udržitelnou rodinnou politiku

Stát by měl protlačovat mladé rodiny jako normu, udržitelná rodinná politika je proto velmi potřebná. Na mladých lidech totiž bude záviset udržitelný rozvoj společnosti, zajištění fungování důchodových a zdravotních systémů. S ohledem na demografickou situaci bude jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů fungující mezigenerační dialog a na něm založená spolupráce. To zaznělo na již 18. ročníku konference „Evropské trendy v dialogu generací“, která se konala v pondělí 27. května 2019 v Senátu Parlamentu ČR.

„V rámci konferenci jsme chtěli jasně pojmenovat evropské trendy v mezigeneračním dialogu a v rodinné politice. Znepokojuje mě současné jednostranné zaměření rodinné politiky na akutní problémy, což se děje na úkor její udržitelnosti,“ vysvětlila Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu.

Také senátorka a 1. místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková se domnívá, že je třeba více propojovat generace. „Tato konference chtěla proto napomoci ke změně v současném mezigeneračním dialogu. Musíme více zohledňovat právě mladé lidi, protože ti jsou naší budoucností,“sdělila Jelínková. Je třeba podle ní posílit prorodinná opatření na úrovni státu a zaměstnavatelů.

Konference se zúčastnil také senátor Václav Hampl, který v Senátu předsedá Výboru pro EU. Současnou erozi rodiny a rodinných vazeb přirovnal k vývoji v současných zahraničních vztazích. Rodinné vztahy jsou podle Hampla trvalými závazky, díky nimž přečkáváme časy dobré i méně dobré. Ukázal přitom na podobnost s našimi závazky k organizacím jako EU. Měli bychom se k nim podle jeho slov znát a posilovat je, nikoli z nich utíkat, pokud pro nás zrovna nejsou výhodné. „Jak vidíte, i pro mezinárodní bezpečnost a stabilitu je tedy rodina důležitá a přesahuje to do oblasti mezistátních vztahů a bezpečnosti,“ řekl Hampl.

Specifika strategického dialogu s mládeží popsala europoslankyně Michaela Šojdrová. „Je třeba klást důraz na vzdělávání k občanství,“ myslí si Šojdrová. K tomu podle ní patří i dobré znalosti o Evropské unii. „Je třeba porozumět základům, na nichž stojí EU,“ prohlásila. Pozitivně se vyslovila hlavně k plánovanému navýšení finanční podpory programu Erasmus pro další rozpočtové období EU.

Konferenci uspořádal senátorský klub KDU-ČSL a nezávislých společně s Národním centrem pro rodinu a za spolupráce s Rodinným svazem ČR a Nadací Hannse Seidela.

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: KDU-ČSL