Sněmovna uložila vládě do příštího pátku sdělit, jak dofinancuje sociální služby

Vláda, ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí dostaly uloženo, že do příštího pátku musí předložit návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2019 ve výši 2 miliardy korun. “Musí nám sdělit, kde tyto peníze vezme a jak je dostane na kraje. Jsem rád, že jsme našli v Poslanecké sněmovně shodu,” uvedl Marek Výborný, předseda KDU-ČSL, která návrh prosadila. Sněmovna přijala několik usnesení, kterými se musí ministři řídit.

Sněmovna dále vyzvala MPSV, aby do 25. června 2019 předložilo Výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách a uspořádalo kulatý stůl k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb za účasti zástupců samospráv a zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Ministerstvo zdravotnictví sněmovna vyzvala, aby do konce srpna 2019 sněmovně předložilo návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 – domácí zdravotní péče a odbornosti 926 mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020 (v případě, že bude MZ ČR v důsledku nedohody v rámci tzv. dohodovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020).

Vláda má současně do konce září 2019 předložit sněmovně návrh valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb v rámci prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.

Usnesení PS_č.643_k_financovani_socialnich_sluzeb

 

Zdroj: KDU-ČSL