Vláda zveřejnila novou protidrogovou strategii na roky 2019 až 2027

Vláda 13. května 2019 schválila Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 (viz níže). Ta navazuje na strategii pro roky 2010–2018. Cílem strategie je především předcházení a snižování zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování. Podrobnější definice cílů, aktivit a nástrojů stejně jako dílčí cíle budou konkrétně rozpracovány v akčních plánech národní strategie.

Prioritními tématy, na která se strategie zaměřuje, jsou:

 • posílení prevence a zvýšení informovanosti,
 • kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb,
 • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty,
 • efektivní řízení, koordinace a financování,
 • speciální témata:
  • léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek,
  • nadužívání internetu a nových technologií,
  • konopí a kanabinoidy.

Národní strategie byla konzultována a připravována v poradních orgánech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejichž členy byli zástupci jednotlivých resortů, krajů a další odborníci z relevantních oblastí protidrogové politiky. Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky byla nová národní strategie schválena dne 26. března 2019.

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

 

Zdroj: Vláda ČR