MPSV: Sociální služby budou dofinancovány dle dohody s Asociací krajů ČR

Vláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila další postup v oblasti dofinancování sociálních služeb. Tento postup respektuje dohodu mezi MPSV, MF a Asociací krajů ČR, která je založena na kalkulaci dofinancování, kterou Asociace krajů předložila na začátku května 2019 MPSV a Sociálnímu výboru PČR. Pro rok 2019 se jedná o výpadek 1,9 mld. Kč. S touto částkou se ztotožňuje i Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Dle propočtu MPSV a Asociace poskytovatelů sociálních služeb, se kterým se ztotožňuje i Asociace krajů, se v problematice dofinancování pro rok 2019 jedná o následující položky:

  • Zvýšení zvláštních příplatků rozhodnutím vlády dne 17. prosince 2018 – dopad 638 mil. Kč pro kraje
  • Zvýšení platů pracovníkům přímé péče o 7 % – dopad 360 mil. Kč pro kraje
  • Výpadek, resp. přerušení individuálních projektů – dopad 900 mil. Kč.

Kromě těchto požadavků ještě MPSV vyčíslilo zvýšení zvláštních příplatků a zvýšení platů o 7 %, tj. dopad 81 mil. Kč pro MSPV pro tzv. nadregionální sociální služby, zejména pro autisty a osoby s roztroušenou sklerózou.

Vláda na svém jednání dne 17. června schválila postup dofinancování, který se skládá ze dvou částí:

Dofinancování platů a zvláštních příplatků

V rámci dofinancování platů a zvláštních příspěvků poskytne 500 milionů korun MPSV ze svého rozpočtu a 500 milionů bude alokováno ze státní rozpočtové rezervy. Tím se dorovnává výpadek, který vznikl 2% navýšením platů pracovníků přímé péče v minulém roce (celkové navýšení je 7 % namísto plánovaných 5 %). Kraje by měly tyto prostředky obdržet na začátku srpna. S touto částkou na dofinancování platů byly kraje srozuměny i na jednání s ministryní Maláčovou dne 11. června.

Dofinancování výpadku individuálních projektů

Kraje a asociace poskytovatelů sociálních služeb vyčíslily nutnost dofinancování kvůli výpadku či přerušení dosavadního financování z individuálních projektů ve výši 900 mil. Kč. Proto došlo k navýšení výzvy 03_15_005, z níž toto čerpání probíhá o 1,5 mld. Kč.Druhá část dofinancování má za cíl pokrýt výpadek evropských peněz na individuální projekty. K dalšímu financování budou využity evropské prostředky, které ministryně Maláčová přesunula z Operačního programu Zaměstnanost.

Kraje mají dvě možnosti, jak toto čerpání zajistit. Jednou z nich je připravit zcela nové projekty nebo prodloužit ty stávající. Druhý způsob je administrativně jednodušší. U nových projektů jsou uznatelné náklady již od 23. ledna tohoto roku, a to i v případě, že projekt ještě není schválen. Lze tedy fakticky vyčerpat prostředky i zpětně.

Ministryně Maláčová také přislíbila krajům veškerou součinnost ze strany MPSV a zkrácení lhůt při podávání těchto žádostí tak, aby došlo k co nejrychlejšímu čerpání ještě pro rok 2019.

Ministryně také jednoznačně odmítla spekulace, které se objevily v médiích ohledně nemožnosti využít finanční prostředky z evropských fondů na dofinancování výpadku na individuálních projektech. Ty jsou financovány tímto způsobem již od roku 2016. Nedošlo k žádné zásadní změně podmínek čerpání, a jestliže dochází k navýšení příslušné výzvy, tak skutečně bude možné dále financovat a rozvíjet všechny typy sociálních služeb, které byly z výzvy financovány doposud, a u kterých kraje hlásily výpadek tak, aby byla zajištěna jejich odpovídající dostupnost.

Dofinancování sociální práce apod.

Kromě sociálních služeb dojde také k dofinancování sociální práce na obcích, kam MPSV neprodleně zašle 200 mil. Kč, k dofinancování péče o ohrožené děti na obcích (SPOD) částkou 166 mil. Kč a k dofinancování tzv. nadregionálních projektů sociálních služeb, které se týkají například pomoci lidem s autismem a osobám s roztroušenou sklerózou. Zde se bude jednat o částku 81 mil. Kč.

Podle stávajícího harmonogramu by kraje měly obdržet finanční prostředky na začátku měsíce srpna. Aby finanční prostředky co nejrychleji doputovaly k poskytovatelům sociálních služeb, bude potřeba, aby se během léta sešla krajská zastupitelstva a ve věci rozhodla.

Financování z úrovně krajů v poměru k dotacím MPSV

Rok Kraj Finanční prostředky
na soc. služby z rozpočtu kraje
Dotace MPSV na sociální služby Poměr fin. kraje k dotaci MPSV
2016 Zlínský kraj 23 698 644 Kč 629 026 500 Kč 3,77%
2017 Zlínský kraj 30 178 218 Kč 768 713 677 Kč 3,93%
2018 Zlínský kraj 34 076 138 Kč 1 012 750 048 Kč 3,36%%
2016 Středočeský kraj 213 114 595 Kč 972 455 500 Kč 21,92%
2017 Středočeský kraj 250 712 874 Kč 1 188 407 424 Kč 21,10%%
2018 Středočeský kraj 357 040 777 Kč 1 565 680 060 Kč 22,80%%
2016 Liberecký kraj 121 068 181 Kč 368 341 000 Kč 32,87%%
2017 Liberecký kraj 119 521 447 Kč 450 137 853 Kč 26,55%
2018 Liberecký kraj 125 592 055 Kč 593 038 925 Kč 21,18%
2016 Karlovarský kraj 101 252 400 Kč 302 502 000 Kč 33,47%
2017 Karlovarský kraj 88 719 300 Kč 369 678 430 Kč 24,00%
2018 Karlovarský kraj 55 483 264 Kč 487 036 798 Kč 11,39%
2016 Jihomoravský kraj 180 070 000 Kč 819 424 500 Kč 21,98%
2017 Jihomoravský kraj 229 307 000 Kč 1 001 393 630 Kč 22,90%
2018 Jihomoravský kraj 305 522 000 Kč 1 319 296 739 Kč 23,16%
2016 Jihočeský kraj 95 142 019 Kč 593 437 500 Kč 16,03%
2017 Jihočeský kraj 119 855 896 Kč 725 222 097 Kč 16,53%
2018 Jihočeský kraj 149 287 524 Kč 955 451 601 Kč 15,62%
2016 Kraj Vysočina 121 408 644 Kč 471 547 000 Kč 25,75%
2017 Kraj Vysočina 114 829 930 Kč 576 263 435 Kč 19,93%
2018 Kraj Vysočina 128 844 497 Kč 759 204 421 Kč 16,97%
2016 Ústecký kraj 263 260 893 Kč 863 910 500 Kč 30,47%
2017 Ústecký kraj 284 427 144 Kč 1 055 758 105 Kč 26,94%
2018 Ústecký kraj 304 684 756 Kč 1 390 919 797 Kč 21,91%
2016 Plzeňský kraj 100 245 355 Kč 432 400 000 Kč 23,18%
2017 Plzeňský kraj 86 972 947 Kč 528 422 697 Kč 16,46%
2018 Plzeňský kraj 74 241 494 Kč 696 176 129 Kč 10,66%
2016 Hlavní město Praha 1 025 688 200 Kč 718 887 000 Kč 142,68%
2017 Hlavní město Praha 1 497 273 200 Kč 878 529 916 Kč 170,43%
2018 Hlavní město Praha 1 765 002 900 Kč 1 157 428 626 Kč 152,49%
2016 Pardubický kraj 102 955 521 Kč 477 775 500 Kč 21,55%
2017 Pardubický kraj 111 696 161 Kč 583 874 462 Kč 19,13%
2018 Pardubický kraj 114 574 000 Kč 769 231 649 Kč 14,89%
2016 Olomoucký kraj 301 365 406 Kč 694 865 500 Kč 43,37%
2017 Olomoucký kraj 288 399 163 Kč 843 264 100 Kč 34,20%
2018 Olomoucký kraj 280 588 506 Kč 1 118 752 175 Kč 25,08%
2016 Moravskoslezský kraj 194 786 312 Kč 1 066 764 500 Kč 18,26%
2017 Moravskoslezský kraj 200 007 886 Kč 1 303 660 111 Kč 15,34%
2018 Moravskoslezský kraj 262 012 895 Kč 1 717 520 944 Kč 15,26%
2016 Královéhradecký kraj 173 797 772 Kč 485 783 000 Kč 35,78%
2017 Královéhradecký kraj 221 207 503 Kč 593 660 067 Kč 37,26%
2018 Královéhradecký kraj 223 783 077 Kč 782 123 800 Kč 28,61%

 

Zdroj: MPSV

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.