„Dostupnost vlastnického či nájemného bydlení v Praze je dlouhodobě neřešeným problémem. Projekt dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města Prahy skýtá šanci dostupného vlastnického bydlení především pro příslušníky střední příjmové třídy a je pak příležitostí také například pro zástupce profesí, které jsou strategicky důležité pro chod a rozvoj metropole,“ říká k záměru radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová.

Většina bytů bude určena pro skupiny obyvatel, kteří nemohou při současných cenách bytů v Praze dosáhnout na vlastnické bydlení, ale zároveň nesplňují podmínky pro přidělení sociálního bytu. Zamýšlená forma družstevního bydlení je určena zájemcům, kteří si byt pořizují pro vlastní bydlení.

„Projekt předpokládá, že město poskytne nově vytvořeným družstvům pozemky na základě práva stavby nebo nájemní smlouvy. Město si hodlá podržet zhruba třetinu bytů, ke kterým by vlastnilo dispoziční práva, a mohly by sloužit pro potřebné skupiny obyvatel,“ doplňuje radní Kordová Marvanová.

Pro realizaci záměru město potřebuje ještě získat vhodného partnery. Radou schválené parametry počítají s tím, že takovými partnery by se mohla stát například některá z již existujících bytových družstev, která mají zkušenosti jak s výstavbou, tak se správou bytových domů s družstevními byty. Vybraný partner by nejen organizačně zabezpečoval výstavbu bytového domu a s tím související záležitosti, ale následně by rovněž zajišťoval správu nově založeného bytového družstva.

„Předpokládáme, že výběr vhodného partnera proběhne na základě vypsaného koncesního nebo obdobného výběrového řízení. Se subjektem, který v takovém řízení uspěje, následně město uzavře smlouvu o spolupráci,“ říká pražská radní.

Družstevní výstavba je nejen v Praze úspěšně realizovatelná, shodují se zástupci metropole, bytových družstev, bank i developerů

Architekti, zástupci bytových družstev, bank a developerů se v rámci diskuzního kulatého stolu, který moderovala Hana Kordová Marvanová, shodli na tom, že projekt družstevního bydlení je správnou cestou k řešení cenové dostupnosti bydlení v hlavním městě.

„Pro developery, je ale zároveň důležité, jak vyplynulo z jednání u kulatého stolu, aby došlo ke zrychlení povolovacích procesů v rámci stavebního řízení a přijetí dalších legislativních opatření tak, aby to vedlo k aktivaci soukromého sektoru v oblasti výstavby bytů, a to v jakékoli právní formě, protože deficit bytů je obrovský,“ uvádí Hana Kordová Marvanová

Podle developerů je současná alarmující situace na trhu s byty zaviněna též komplikovaným kolaudačním řízením. Developeři na kulatém stole přišli dále s návrhem, aby se část příjmů z daní asignovala na obecní technickou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu a občanskou vybavenost. Zástupci bank a bytových družstev dospěli k závěru, že podpoře družstevního bydlení by prospěla možnost odepisování nákladů na pořízení družstevního bydlení z daňového základu tak, jako je tomu u úroků z hypoték.

Družstevní bydlení se pomalu stává populárním projektem i pro banky. Aby pro bankovní domy zůstala podpora družstevního bydlení finančním produktem budoucnosti, je nutné, aby nedošlo k výraznému zhoršení právního prostředí rámující družstevní formu výstavby bytů.

„Na setkání u kulatého stolu rovněž zazněl podnět ze strany městských částí. Například Praha 6 ústy své zástupkyně navrhla, aby developeři z každého svého realizovaného projektu alokovali jistou část vytvořeného počtu bytů pro potřeby města. Koaliční podporu projektu družstevního bydlení deklaroval na setkání pan primátor Hřib. Podle vyjádření pirátů pozitiva takové formy výstavby bytů ukazují například zkušenosti Finska,“ uzavírá Hana Kordová Marvanová.