„Projekt předpokládá, že město poskytne nově vytvořeným družstvům pozemky na základě práva stavby nebo nájemní smlouvy. Město by mělo mít účast v bytovém družstvu a mělo by tudíž také dispoziční právo k určité části bytů,“ říká k záměru radní Kordová Marvanová.

Tyto byty by měly být určeny pro skupiny obyvatel, kteří nemohou při současných cenách bytů v Praze dosáhnout na vlastnické bydlení, ale zároveň nesplňují podmínky pro přidělení sociálního bytu. Zamýšlená forma družstevního bydlení je určena zájemcům, kteří si byt pořizují pro vlastní bydlení.

„Dostupnost vlastnického či nájemného bydlení v Praze je dlouhodobě neřešeným problémem. Projekt dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města Prahy skýtá šanci dostupného bydlení především pro příslušníky střední příjmové třídy a je pak příležitostí také například pro zástupce profesí, které jsou strategicky důležité pro chod a rozvoj metropole,“ doplňuje radní Kordová Marvanová

Pro realizaci záměru město potřebuje ještě získat vhodné partnery, kterými by se mohla stát například bytová družstva, která mají zkušenosti jak s výstavbou, tak se správou bytových domů. Vybraný partner by nejen organizačně zabezpečoval výstavbu bytového domu a s tím související záležitosti, ale následně by rovněž zajišťoval správu nově založeného bytového družstva.

Po schválení záměru v Zastupitelstvu budou nyní připraveny potřebné podrobné dokumenty a vytipovány vhodné pozemky tak, aby v příštím roce mohla být výstavba družstevních bytů s účastí města zahájena.