Noclehárna Hermes kvůli mrazivému počasí dočasně zrušila vybírání poplatku za nocleh

Vzhledem k rychlému nástupu mrazivého počasí Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) dočasně ruší, s účinností od 21.11.2018, vybírání poplatku za nocleh v Noclehárně pro osoby bez přístřeší na lodi Hermes. Lidé bez domova jsou v tomto období prudkými klimatickými změnami a mrazivým počasím ohroženi na zdraví a často i na životě samotném. Poskytovatelé služeb pro tuto klientelu se snaží jim co nejvíce zpřístupnit své služby a poskytnout jim veškerou pomoc dle svých možností.

Nezapomínejme ale všichni na to, že i lidé bez domova jsou stále lidmi.

Loď Hermes byla postavena v roce 1962 jako plavidlo určené pro přepravu nákladů a zboží. Již od svého počátku nesla jméno “Hermes” podle boha Herma, který byl synem boha Dia a Maii. Hermes byl bohem cest a poutníků, ale zároveň i zlodějů a řečníků.

Na konci roku 2006 byla loď Hermes přestavěna na ubytovací zařízení. Přestavba lodě byla financována Magistrátem hl.m. Prahy. Uvedená přestavba plavidla byla koncipována již s cílem využívání plavidla jako noclehárny pro osoby bez přístřeší, a tak tedy splňuje veškeré potřebné stavební i provozní náležitosti k tomuto účelu.

Noclehárna pro osoby bez přístřeší byla na lodi Hermes otevřena 1.2.2007. 

Noclehárna na lodi Hermes je od svého počátku mezi potencionální klientelou jednou z nejvyhledávanějších sociálních služeb svého druhu v hlavním městě Praze. Toto je dáno nejen vysokým počtem nabízených lůžek, ale i kvalitou a šíří nabízených služeb. Přímo na lodi Hermes je poskytováno sociálně právní poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství a zdravotní ošetřovna. Klienti mají také možnost využívat návazné služby, jež poskytují další pracoviště provozovatele – Centra sociálních služeb Praha, jako jsou např. rodinné poradenství, krizové centrum RIAPS, azylový dům pro muže bez přístřeší, Dům tréninkového bydlení, resocializační a neintegrační programy apod. Velká míra poskytovaných služeb je též zaměřena na sociální a pracovní reintegraci klientů.

Obecný popis základní poskytované služby:

 • noclehárna pro osoby bez přístřeší,
 • ubytování, 
 • osobní hygiena.

Cílová skupina/klientela:

Na lodi Hermes mohou přespávat muži i ženy v sociální a bytové nouzi, kteří splňují tyto požadavky:

 • plnoletost (věk nad 18 let),
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, náhradní doklad, cestovní doklad, pas apod.),
 • střízlivý stav,
 • zdravotní soběstačnost,
 • sociální potřebnost.

Doplňkové poskytované služby:

 • sociální poradenství,
 • zdravotní ošetřovna,
 • právník,
 • psycholog,
 • sociální a speciální pedagog.

Ceník poskytovaných služeb:

 • poplatek za nocleh je 20 Kč za noc. Tento poplatek se vybírá každý večer při nástupu na loď.

Oblast působnosti pracoviště dle registrace soc. služby

Informace o pracovišti:

Název Centrum sociálních služeb Praha Loď Hermes – noclehárna
Adresa pracoviště: Nábř. kpt. Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7 – MAPA
Kontaktní telefon na pracoviště: 774986792
Kontaktní e-mail na pracoviště: recepce.hermes@csspraha.cz
Jméno a příjmení vedoucího pracoviště: Martin Novotný
Telefon na vedoucího pracoviště: 774936834
E-mail na vedoucího pracoviště: martin.novotny@csspraha.cz

Provozní hodiny pracoviště:

19:00 – 07:00 hodin

Noclehárna na lodi Hermes je v provozu každou noc (pondělí – neděle), a to celoročně. Klienti musí večer přijít na loď v době 19:30 – 20:30 hodin. Pozdější příchod je třeba předem domluvit s personálem lodi. Ráno je budíček v 6:00 hodin a do 6:30 hodin musí všichni loď opustit.

 

Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha

 

Foto: Wikimedia Commons