Ministerstvo spravedlnosti navrhuje vyšší odměny pro pracující vězně. Chce tak přispět k řešení jejich zadluženosti

Ministerstvo spravedlnosti si uvědomuje, jak složitá může být situace v rodinách s dětmi, jejichž rodiče se nachází ve výkonu trestu. Prostřednictvím novel dvou právních předpisů proto chce zlepšit sociální situaci dětí osob ve výkonu trestu a zvýšit odměny pro pracující odsouzené. Oba návrhy jsou nyní v připomínkovém řízení.

„Navrhujeme, aby z odměny za práci šel vyšší podíl na výživné pro děti odsouzených. Dotkne se to téměř třetiny pracujících vězňů,” uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. „Navýšení odměn pro pracující vězně by pak mělo přispět k řešení jejich časté zadluženosti, a to již během výkonu trestu. Dluhy, které odsouzený po svém propuštění na svobodu má, komplikují jeho znovuzačlenění do společnosti a zvyšují riziko recidivy,” vysvětlil problematiku ministr spravedlnosti.

Díky změně právní úpravy bude odsouzeným z čisté odměny strhávána vyšší částka určená na výživné dětí. Místo současných 30 % půjde na tyto srážky 33 %. Společně s navrhovaným zvýšením pracovní odměny tak bude pracujícím vězňům na výživu jejich nezaopatřených dětí sráženo o zhruba 500 Kč měsíčně více. Z celkového počtu zhruba 9 000 pracujících vězňů jich výživné z pracovní odměny hradí 2 834, návrh se tedy pozitivně dotkne téměř celé třetiny pracujících vězňů, resp. jejich rodin.

Samotné vyšší srážky z odměny odsouzeného na výživné by však ke zlepšení sociální situace nezaopatřených dětí nestačily. Proto Ministerstvo spravedlnosti současně navrhuje zvýšit odměnu pro pracující odsouzené, která by měla být v budoucnu přímo navázána na minimální mzdu. Vězni zařazení do I. pracovní skupiny budou pobírat 50 % minimální mzdy, vězni v II. skupině 70 %, vězni ve III. skupině 95 % a vězni ve IV. skupině 120 % minimální mzdy.

Navázáním výše odměny vězňů na výši minimální mzdy bude zajištěna valorizace odměn i v dalších letech a bude zachován stávající faktický poměr mezi výší odměny vězňů a výší minimální mzdy. Zároveň automaticky poroste i částka odváděná na výživné a na úhradu dluhů.

V důsledku navržených změn by měsíční odměna osob zařazených v I. skupině, do které spadá téměř 90 % všech pracujících odsouzených, vzrostla o 1 175 Kč. Dnes tato odměna činí 5 500 Kč měsíčně.

Navrhované změny by měly být účinné od 1. července 2019.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

 

Zdroj: Portál justice