VZP: Počet pacientů s cukrovkou roste. Nejčastěji jí trpí lidé ve věku 75–79 let

Cukrovka a její chronické komplikace představují pro VZP z pohledu nákladů jedno z nejvýznamnějších onemocnění. Za péči o pacienty s ní vydala loni pojišťovna poprvé v historii přes sedm miliard korun, což jsou 4,4 % z celkových výdajů za zdravotní péči. Diabetem trpí téměř každý desátý pojištěnec VZP a jejich počet neustále roste. Rok od roku také pojišťovna platí za péči o ně více peněz – celková částka stoupla za posledních pět let o 17 %. Léčba zdražila za pět let o miliardu, většina z toho jde na léky na recept. 

Cukrovka je nejrozšířenější u klientů VZP v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Základní data, která vyplynula z obsáhlé analýzy, zveřejňuje největší zdravotní pojišťovna při příležitosti Světového dne diabetu. Ten připadá na středu 14. listopadu.

 

Vývoj počtu pacientů a nákladů VZP na léčbu pacientů s diabetem v letech 2013 až 2017

 

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

2013/2017

Pacienti

530 416

534 537

541 175

548 886

553 015

+4,26 %

Náklady v tis. Kč

6 060 613

6 185 127

6 464 319

6 870 959

7 090 615

+17 %

Zdroj: VZP

Počty klientů VZP s cukrovkou a výdaje za péči o ně

Co se týče rozložení nemocných do věkových skupin, jsou z celkového pohledu diabetem nejvíce zasaženi lidé ve věku 75–79 let. U žen připadalo v této věkové skupině 300 nemocných na 1 000 klientek, u mužů pak dokonce 331.

Při zohlednění počtu pojištěnců v jednotlivých regionech jsou cukrovkou nejvíce zatíženy Olomoucký a Moravskoslezský kraj, kde v roce 2017 připadalo na 1 000 pojištěnců VZP celkově 119, respektive 111 diabetiků (republikový průměr je 94).

Z více než sedmi miliard korun, které VZP vydala za péči o pacienty s cukrovkou, šla největší část na léky na recept – přes 4,26 miliardy korun. Přes dvě miliardy stály veškeré související zdravotní výkony, 684 milionů korun dala pojišťovna za nejrůznější zdravotní pomůcky pro diabetiky. Zbytek připadl například na lázně, dopravu atd.

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů. Prevence je možná jen částečně. Spočívá ve zdravém stravování, udržování normální váhy a dostatku pohybu. VZP proto svým klientům přispívá mimo jiné i na pohybové aktivity. Spolu s příspěvky zaměřenými výhradně na diabetiky (nákup dezinfekčních prostředků, doplatek z ceny testovacích proužků, nákup jehel k inzulinovým perům a další) vyplatila loni pojišťovna na těchto benefitech svým klientům přes 140 milionů korun. Kompletní nabídku příspěvků najdete zde.